HomeTrainingenVNVA symposia/congressenGendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk

Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk

Ter ere van Corrie Hermannprijs 2015 winnares Dr. Jeanine Roeters van Lennep organiseert de VNVA het symposium: Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk.

Het belang van sekse en gender in de geneeskunde wordt in toenemende mate onderschreven. In preklinisch onderzoek wordt steeds meer bekend over de invloed van sekse. Bij celkweken blijken de resultaten van proeven te verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke cellen. In proefdieronderzoek worden nog vaak mannelijke proefdieren gebruikt voor aandoeningen die bij mensen vooral bij vrouwen voorkomen wat de extrapoleerbaarheid van de resultaten ingewikkelder maakt. De internationale overheidsinstanties in de gezondheidszorg en de grote subsidieprogramma’s eisen echter steeds vaker dat er met sekse en gender rekening gehouden wordt.

Op het symposium wordt het belang van sekse en gender vanaf basaal onderzoek tot klinische praktijk toegelicht. Dit is ook de essentie van translationeel onderzoek, zoals deze past in onze huidige tijd. Goede gendersensitieve geneeskunde houdt rekening met de vele (biologische) verschillen tussen mannen en vrouwen, zowel op terrein van symptomen, diagnostiek als behandeling. Het raakt ook direct de arts-patiënt relatie.

Het symposium zal focussen op zowel manspecifieke als vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit symposium wil benadrukken dat genderspecifieke geneeskunde de zorg zowel voor vrouwen als voor mannen kan verbeteren. Onder andere zullen man- en vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden besproken. Gendersensitieve patiëntenzorg kan beschouwd worden als een voorwaarde voor beter maatwerk in de zorg.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media