HomeTrainingenVNVA symposia/congressenSpreker uitgelicht: Prof. Dr. (Eric) J.H. Meuleman

Spreker uitgelicht: Prof. Dr. (Eric) J.H. Meuleman

Prof. Dr. (Eric) J.H. MeulemanOnderwerp lezing: Urologische mannenemancipatie. 10 jaar later
Prof. Dr. (Eric) J.H. Meuleman, uroloog androloog, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam
In 2005 werd aan het VUmc de leerstoel andrologische urologie ingesteld.
De aanleiding vormden het opvallend verschil in levensverwachting tussen man en vrouw (gendergap) en de vraag om vanuit het urologisch perspectief naar mogelijkheden te zoeken dit verschil terug te dringen. In deze lezing wordt teruggeblikt op de afgelopen 10 jaar.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media