Lustrumcommissie

Caroline Schneeberger - kl Lydia Ketting-Stroet foto-maayke-sluman
Caroline Schneeberger,
Voorzitter commissie
Lydia Ketting-Stroet,
Commissielid
Maayke Sluman,
Commissielid
Francine  Anne Koch 1  fotokve 
Francine Kruyt,
Commissielid
Anna Koch,
Commissielid
Karin von Eije,
Commissielid
    Joke Selhorst 
    Joke Selhorst,
Secretariaat

 

Programma op hoofdlijnen

De geschiedenis van vrouwelijke artsen gaat in feite terug tot 1871. Aletta Jacobs was de eerste vrouw die een academische studie afrondde. In 1878 slaagt zij voor het artsexamen. Vijftig jaar later, in 1928, wordt Cornelia de Lange benoemd tot de eerste vrouwelijke hoogleraar (in de kindergeneeskunde). Dat was de aanleiding voor de oprichting van de Vrouwelijke Artsen Reünie In Amsterdam (VARIA) in 1933 die later is overgegaan in de landelijke Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). Leden zijn afkomstig uit alle medische disciplines en specialismen. Wij zijn ons als vrouwelijke arts zeer wel bewust van het grote belang van de voortrekkersrol van Aletta Jacobs.

Vanuit bovenstaand gedachtegoed heeft de VNVA als thema van deze lustrumviering gekozen voor ‘Solidariteit’. De VNVA realiseert zich dat kansen en mogelijkheden niet voor iedereen gelijk zijn, reden waarom wij op deze feestelijke lustrumviering solidariteit centraal willen stellen. Solidariteit richting grote landgrens overschrijdende problemen zoals de vluchtelingenproblematiek maar ook solidariteit naar mensen dichterbij zoals de ouderen in de samenleving.
Wij verwachten rond de 150 deelnemers van allerlei specialismen en het officiële programma zal rond 11.00 uur beginnen. Het lustrumevenement wordt gevuld met lezingen door diverse sprekers die vanuit verschillende invalshoeken het overkoepelende thema ‘Solidariteit’ zullen belichten. Tevens zullen er workshops worden georganiseerd over uiteenlopende thema’s, onder andere communicatie, yoga, presentatie, etc. Tijdens deze dag wordt een foto expositie ingericht binnen het thema ‘Tijd’ en is er een loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor het goede doel.

Voorafgaand aan het lustrumcongres wordt de najaarsledenvergadering van de VNVA gehouden, aanvang 9.30 uur. Ontvangst lustrumcongres om 10.30 uur.

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media