Lustrumcommissie

Caroline Schneeberger - kl Lydia Ketting-Stroet foto-maayke-sluman
Caroline Schneeberger,
Voorzitter commissie
Lydia Ketting-Stroet,
Commissielid
Maayke Sluman,
Commissielid
Francine  Anne Koch 1  fotokve 
Francine Kruyt,
Commissielid
Anna Koch,
Commissielid
Karin von Eije,
Commissielid
    Joke Selhorst 
    Joke Selhorst,
Secretariaat

 

Workshop Match your Message‘Hoe ziet u zichzelf, hoe ziet de ander u en hoe wenst u gezien te worden’

De workshop wordt geleid door Anke van Luyt

Weet u welke indruk u maakt op uw patiënten, cliënten en collega’s?

En weet u waarop ze deze indruk baseren?

We hebben vertrouwen in mensen , van wie we op grond van hun uitstraling denken dat zij over de benodigde kennis en kunde beschikken. We gaan er impliciet vanuit dat de buitenkant (houding, gedrag - en vandaag onder de loep kleedgedrag) informatie verschaft over de persoon. Dit doen we onbewust, grofmazig en razendsnel. We hebben namelijk niet de tijd om ons persoonlijk in iedereen die we ontmoeten te verdiepen, we baseren daarom onze keuzes op basis van het ”beeld” dat de ander oproept: de buitenkant verkoopt de binnenkant!

Vaak weten we zelf niet welk beeld we neerzetten en vooral niet door welke aspecten dit beeld tot stand wordt gebracht. Het ontbreekt ons dikwijls aan kennis om de juiste conclusies te trekken. Is uw uitstraling professioneel en betrouwbaar, straalt u kennis en kunde uit? Straalt uw houding zelfvertrouwen uit? Neemt uw gesprekspartner u serieus? Hoeveel overtuigingskracht heeft u?

Om dit te kunnen bepalen zult u moeten weten hoe we de buitenkant ‘lezen’.
In deze interactieve masterclass nemen we u aan de hand van beeldmateriaal en oefeningen mee in de taal van het professionele imago, onder het motto: ”Hoe ziet u zichzelf, hoe zien anderen u en hoe wenst u gezien te worden?”

Enkele onderwerpen die gedurende deze masterclass de revue passeren

  • - De eerste indruk. Op welke elementen let men bij een eerste indruk?
  • - Beeldvorming bewust en onbewust. Vooroordelen onder de loep.
  • - De as van Sympathie versus de as van Competentie: Het standaard mannelijk en standaard vrouwelijke domein.
  • - Contrastgebruik: Ik, Wij of Jij?
  • - Lijngebruik: benadrukt u uw IQ of uw EQ?
  • - Evaluatie en afsluiting.

 

Over de workshopleider

Luyt DSC 0580 def gebruiken 1Anke van Luyt (1962) is een gepassioneerd en enthousiasmerend trainer / consultant.

Tijdens haar studie psychologie ontstond bij Anke van Luyt de drive “de eerste indruk” welke mensen op elkaar maken, grondig te bestuderen. Al snel kwam ze tot de conclusie dat alleen de psychologische invalshoek te onvolledig was om een volwaardige bijdrage te kunnen leveren aan haar trainingsmateriaal. Vandaar dat tevens de sociale- en de commerciële uitgangspunten haar aandacht kregen. Na een grondige analyse van het veelal onvolledige bestaande materiaal legde ze een aantal verassend nieuwe verbanden.

Ze onderzocht wat mensen denken, middels welk bewustzijn of onderbewustzijn een eerste indruk tot stand komt en welke emoties, gevoelens en handelingen we hieraan koppelen. En hoe hardnekkig een eerste indruk kan zijn. De eerste indruk is altijd bepalend voor het verdere verloop van het contact! “Mensen laten zich in hun koopbeslissing leiden door het onbewuste beeld en het gevoel dat zij van de persoon en het bedrijf hebben. Dit beeld en de gevoelswaarde van uzelf, uw collega’s en uw bedrijf kunt u echter gericht leren sturen.” Tijdens haar trainingen, workshops en lezingen wordt steeds de link gelegd naar communicatieve en sociale vaardigheden met als doel de deelnemers te prikkelen op de commerciële waarden hiervan. Als geen ander weet ze onbewuste processen bewust te maken; echte eyeopeners! Hoewel veel onderzoek verwerkt is om tot verantwoorde uitspraken te komen is haar stijl van trainen persoonlijk, toegankelijk en vooral humorvol. Ze verstaat de kunst u in alle vrijheid te laten kiezen….

 

Klik hier op terug te gaan naar de pagina van het VNVA Lustrumcongres

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media