HomeTrainingenVNVA symposia/congressen

Symposia/congressen (28)

Subcategorieën

Corrie Hermannprijs Symposium

 

Woman Lotta Blokker

 Centraal thema: Vrouw zijn maakt een verschil.

 

Het thema van het Corrie Hermannprijs Symposium van de VNVA is 'Vrouw zijn maakt het verschil'. Het symposium werd gehouden op 18 maart 2017. Tijdens het symposium werd ingegaan op verschillen tussen mannen en vrouwen met een inflammatoire darmziekte. Deze zijn zichtbaar op verschillende niveaus en kunnen leiden tot andere ziekte-uitkomsten bij vrouwen ten opzichte van mannen met deze aandoening. De bewustwording van deze ongelijkheid tussen de geslachten leidt tot een op maat gemaakte management strategie, bijvoorbeeld bij een eventuele zwangerschapswens, en zal uiteindelijk resulteren in een meer kosteneffectieve behandeling. 

 

Aangezien de Corrie Hermannprijs zowel verbonden is met wetenschappelijk onderzoek als ook met het versterken van de positie van de vrouwelijke arts werd het symposium geopend met een inspirerend verhaal over waar de kansen liggen voor de vrouw in de academische wereld. Nu diversiteit zowel in de samenleving als in de zorg steeds meer wordt erkend en gewaardeerd is er toenemende behoefte aan vrouwelijk leiderschap, met een frisse aanpak van medisch wetenschappelijk onderzoek.

 

 Aan het eind van het symposium vond de uitreiking plaats van de Corrie Hermann Prijs 2017 aan prof. dr.  C.J. (Janneke) van der Woude. 

  

 

Titel beeld: 'Woman', 2003, brons, 45 x 35 x 26 cm, door: Lotta Blokker 

 

  

Presentaties:

Klik op de titel van de lezing om de presentatie te bekijken.

Hanneke Takkenberg De vrouw in de academische wereld: kansen voor nu
Hanneke Takkenberg (professor of Clinical decision making in cardio-thoracic interventions, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Maikel Peppelenbosch 0416-001 De vrouwelijke immunologie: reden voor genderspecifiek behandelen?
Maikel Peppelenbosch (‎hoogleraar Experimentele Gastro-enterologie en hoofd van het laboratorium voor Gastro-enterologie en Hepatologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
MDL-Fidder-Herma Vrouwspecifieke behandelstrategieën: kansen voor kostenbeheersing?
Herma Fidder (MDL-arts, gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten, Universiteit Medisch Centrum Utrecht)
Annemarie de Vries Extra intestinale manifestaties van inflammatoire darmziekten
Annemarie de Vries (MDL-arts, gespecialiseerd in ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Janneke van der Woude 0615-018 Zwangerschap en een inflammatoire darmziekte: een ongelukkige combinatie?
Janneke van der Woude (MDL arts, gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten zoals IBD, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)

 

Locatie:

Gertrudis Kapel, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht

GertrudisKapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoverslag:

{gallery}FotoCorrieHermannprijsSymposium2017{/gallery}

 

Toon items...

Bij dr. Jeanine Roeters van Lennep zit het thema ‘Gender’ en Hart en Vaatziekten min of meer in de genen. Ze promoveerde op het onderwerp in 2001, nog voordat ze afstudeerde als arts.

Aanvankelijk wilde ze cardioloog worden, maar ze koos uiteindelijk voor de vasculaire geneeskunde om haar interesse voor gender & vasculaire schade beter vorm te kunnen geven. In de afgelopen 15 jaar heeft zij zich ontwikkeld tot expert op het terrein van gender& lipidenstoornissen, diabetes en vrouwspecifieke hormonale problematiek. Sinds haar aanstelling in 2010 als staflid vasculaire interne in het ErasmusMC heeft zij een aantal belangrijke projecten geïnitieerd, zowel op het terrein van de patiëntenzorg, wetenschap als nascholing. Zij startte samen met de afdeling gynaecologie/obstetrie een multidisciplinaire polikliniek voor vrouwen na een doorgemaakte ernstige zwangerschapshypertensie en maakte de afgelopen jaren deel uit van de richtlijncommissie cardiovasculair risico binnen de NVOG. Samen met de afdeling epidemiologie heeft zij een jaarlijkse onderwijscyclus over Gender&Women’s Health opgezet, die ook vanuit het buitenland goed wordt bezocht. Zij richtte de multidisciplinaire werkgroep EVA op binnen het ErasmusMC, met als doel de multidisciplinaire samenwerking op het terrein van Womens’ Health te verbeteren. Haar wetenschappelijke prestaties zijn sterk groeiende.

Jeanine heeft een tomeloze inzet en is zeer getalenteerd om ook anderen te enthousiasmeren. Daarbij is ze oprecht, werkt ze graag samen en heeft zij een groot empatisch vermogen voor haar collega’s en haar patiënten. Zij raakte de CHP- commissieleden door haar grote enthousiasme en gedrevenheid, waarbij ze fungeert als een belangrijk rolmodel voor de huidige jonge generatie artsen. Als je maar wilt, is er blijkbaar ook veel mogelijk! Jeanine combineert een jong gezin met een ambitieus carrièrepad, waarvan het einde nog niet in zicht is. Ze spreekt aan doordat ze barrières doorbreekt met een goed oog voor het belang van anderen om haar heen.

 Het symposium dat georganiseerd wordt voor de prijswinnares en waar de Corrie Hermannprijs 2015 zal worden uitgereikt, vindt plaats op zaterdag 10 oktober 2015 in de Gertrudiskapel in Utrecht.

 

 

 

Lees meer...

Zeer geslaagd VNVA Carriereboost Symposium! Gemist?

Clara Peters: Na de najaarsledenvergadering van de VNVA, een smakelijke lunch en een frisse neus (heerlijk zonnig weer) op de paden respectievelijk het terras van architectuurpark “Makeblijde” waren ruim 70 deelnemers aanwezig op het symposium, om handvaten te krijgen om ons vak met alle verantwoordelijkheden, competenties maar ook stressvolle situaties niet alleen bewust te kiezen maar het ook in de toekomst leuk en inspirerend te houden. Hoewel ik uit alle afzonderlijke verhalen van de spreeksters elementen heb kunnen halen die mij aanspraken licht ik er enkele uit, die mij het meest raakten. Lees meer.

Onderstaand een fotoimpressie en de presentaties.

Mariska Koster kl

 

 

Mariska Koster

Presentatie: Over stoppen en weer doorgaan

 

 

Claire Loots

 

Claire Loots

Presentatie: Eerlijkheid bij het maken van keuzes

 

 

 

 

 

Ina Vader kl

 

 

Ina Vader

Presentatie: Welke rol speelt zelfvertrouwen in het realiseren van je doelen in je loopbaan als arts

Speech Ina Vader

 

 

 

 

Liesbeth Jansen kl

 

Liesbeth Jansen

Presentatie: Hoe blijf ik de arts die ik wil zijn?

 

 

 

 

Toehoorders kl

 

 

Geboeid publiek tijdens de presentaties

 

 

 

Cathy van Beek kl

 

 

Cathy van Beek

Presentatie: From Blind spot to Sustainable support!

 

 

 

 

speedcoach

 

 

 

 

 

Er werd enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een speedcoach gesprek

 

 

 

 Lunch kl

Lees meer...

De Corrie Hermannprijs 2014 werd op 22 maart 2014 uitgereikt aan Prof. Dr. Elsken van der Wall tijdens het symposium dat ter ere van de prijswinnares wordt georganiseerd. Titel van het symposium: Borstkanker: zo persoonlijk mogelijk.

Elsken van der Wall met CHP klProf. dr. Elsken van der Wall verdient de Corrie Hermann Prijs voor haar uitzonderlijke inzet voor de verbetering van het welzijn en welbevinden van vrouwen met borstkanker. Deze ziekte vormt een zeer belangrijk gezondheidsprobleem voor vrouwen: borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en, na longkanker, de tweede soort kanker waaraan de meeste vrouwen thans sterven. Uit Elsken’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daarin verandering wil brengen. Haar wetenschappelijke carriere is al jarenlang gefocust op het ontwikkelen van nieuwe methoden in de diagnostiek en behandeling van borstkanker, waarbij de laatste jaren het accent steeds meer komt te liggen op gepersonaliseerde kankerzorg, d.w.z. een persoonlijk behandelplan gebaseerd op het genetisch profiel van de individuele borstkanker patiënt. Dat zij in haar onderzoek belangrijke resultaten heeft geboekt blijkt uit haar indrukwekkende publicatielijst, en haar benoemingen op vooraanstaande medisch-wetenschappelijke en bestuurlijke functies; zij is o.a. hoogleraar Medische oncologie in het UMCU, voorzitter van het UMCU Cancer Center, parttime hoogleraar aan het Sidney Kimmel Cancer Center van het John Hopkins Medical Institute in Baltimore, Universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht, en lid van de Presidiumcommissie van de Gezondheidsraad.

Naast het indrukwekkende wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van betere zorg en behandeling van borstkanker patiënten heeft Elsken zich bijzonder ingezet om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de zorgen en emotionele noden van patiënten met (mogelijke) borstkanker en hun gezinnen, o.a. door de ontwikkeling van sneldiagnostiek, het zorgdragen voor een goede paramedische en psychosociale begeleiding van patiënten, en het beter inrichten van ziekenhuisfaciliteiten zoals een gastenverblijf voor kankerpatiënten en hun naasten.

Vermeldenswaard is ook dat Elsken zeer actief, en op inzichtelijke wijze, het thema borstkanker onder de aandacht van het algemene publiek brengt.

Elsken van de Wall is een zeer betrokken leider en promotor en een rolmodel voor vrouwelijke artsen, studenten en wetenschappers, niet alleen door wat ze allemaal bereikt heeft, maar vooral ook door wie ze is. Naast alles wat ze doet in de organisatie van de gezondheidszorg, voor de wetenschap, voor onderwijs en opleiding, blijft ze een persoon met tijd en aandacht voor de individuele vraag van een patiënt, student of collega.


 

 

Welkom en opening

Dr. (Lieve) G.C.M.L. Page-Christiaens, gynaecoloog, Associate Professor Divisie Vrouw en Baby, Universitair Medisch Centrum Utrecht, dagvoorzitter

 Lieve Christiaens 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie: een rode draad

Hanneke de Haes 1 kl

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie
Abstract

Prof. dr. (Hanneke) J.C.J.M. de Haes, afdeling Medische Psychologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunch kl

 

 

Intraductale benaderingen in preventie van borstkanker

 

Paul van Diest 2 kl

 

 

 

 

 

Abstract

 

Prof. dr.(Paul) P.J. van Diest, Professor en Hoofd Afdeling Pathologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 'one size fits all' naar behandeling op maat

 Sabine Linn 1 kl

 

 

 

Prof. dr. (Sabine) S. Lynn, Professor Translational Medicine met focus op borstkanker, Universiteit Utrecht Afdelingen Medische Oncologie en Moleculaire Pathologie, Nederlands Kanker Instituut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zaaloverzicht chp

 

 

"Beeldgestuurde systemische behandeling “ met molecular targeted tracers

 Liesbeth de Vries 1 kl

 

 

 

 

Prof. dr. (Liesbeth) E.G.E. de Vries, afdeling Medische Oncologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit Groningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borstkanker: zo persoonlijk mogelijk

Elsken van der Wall presentatie 1 kl 

 

Lezing

Abstract

 

Prof. dr. (Elsken) E. van der Wall, Hoogleraar Medische Oncologie Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteitshoogleraar en voorzitter van het UMC Utrecht Cancer Center

 

 

 Uitreiking van de Corrie Hermannprijs 2014 aan Prof. dr. Elsken van der Wall door Prof. dr. Nine Knoers.

Elsken van der Wall als toehoorder kl

Elsken en Nine prijsuitreiking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsken Lieve Nine

Fotograaf: Maarten van Haaff

Lees meer...

Op 5 oktober 2013 vond het VNVA lustrumcongres: Yes, we care! Zorgen voor Morgen plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Dit lustrumcongres werd georganiseerd ter ere van het 80-jarig bestaan van de vereniging. Dat de vereniging nog lang niet oud en suf is, laat onderstaand fotoverslag van deze dag zien! Klik op de titels en tref verslagen en impressies aan.

Ontvangst Lustrumcongres:
Yes, we care! Zorgen voor Morgen

MVH27261 kopie ontvangst

 In afwachting van de opening van het Lustrumcongres

MVH27310 kopie opening

KyungJae Moon opent het Lustrumcongres feestelijk met een Koreaans tintje

MVH27325 kopie 2 trommelaar

 

 MVH27342 kopie trommelaar optocht

Opening Lustrumcongres: Yes, we care! Zorgen voor Morgen
(aftredend) Voorzitter Marith Rebel-Volp

 

 MVH27389 kopie 2 opening Marith

Opening Lustrumcongres: Yes, we care! Zorgen voor Morgen
Voorzitter Lustrumcommissie en dagvoorzitter
Lydia Ketting-Stroet 

MVH27407 kopie 2 Opeing Lydia
Openingsvoordracht door Dieny Scheffer
Voorzitter Nederlandse Vrouwenraad

MVH27444 kopie Dieny Scheffer

 

Keynote speaker: Ronnie van Diemen
Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg

 MVH27465 kopie 2 Ronnie van Diemen kl

 

 MVH27421 kopie overzicht plenair

 MVH27497 kopie overzicht plenair van Diemen

 MVH27503 kopie Hermann Borst

 MVH27785 kopie 2 klein onderonsje

Workshop: Met zorg spreken
Judith Kamerman

MVH27587 kopie Judith Kamerman

 MVH27631 kopie 2 Judith Kamerman kl

Workshop: Time- en stressmanagement
Mascha de Ridder

MVH27696 kopie Mascha de Ridder

 MVH27687 kopie mascha de ridder

 Koffie en thee pauze

MVH27838 kopie koffie pauze

 MVH27781 kopie 2 gebakjes kl

Workshop: Vrouwelijke leiderschap; Zorg voor meer macht en invloed
Erna ter Weele en Margon van Toor

 MVH27675 kopie erna en margon 2

 

 MVH27984 kopie erna en margon2

Workshop: Laat je uitstraling voor je werken
Nelleke Mulder

MVH27743 kopie Nelleke Mulder

 MVH27953 kopie Nelleke Mulder

Farah Karimi, Directeur Oxfam Novib

MVH28172 kopie 2 Farah Karimi kl

 Amref nominee Esther Madudu voor Nobelprijs

MVH28230 kopie 2 Esther Madudu kl

 MVH28271 kopie 2 plenair senaat

 

 

 MVH27894 kopie overlegje

Inspectie van de veilingstukken die onder de hamer gaan voor het Oxfam Novib Project: Samen lezen en schrijven.

 MVH28288 kopie veiling

Caroline Schneeberger maakt de winnaar van de fotowedstrijd: Yes, we care! bekend

MVH28323 kopie Caroline veiling

Veiling onder leiding van Pia Dijkstra

MVH28415 kopie 2 Pia Dijkstra kl

 MVH28386 kopie pia genevieve

Een fantastisch resultaat!

MVH28437 kopie veiling commissie

 

 

Lustrumcommissie voorzitter Lydia Ketting-Stroet overhandigt een cheque van 4.455 euro aan Oxfam Novib directeur Farah Karimi

MVH28452 kopie cheque

Paneldiscussie: Kijken in de ziel van de zorg onder leiding van Lynette Wijgergangs

MVH28581 kopie 2 Panel kl

 MVH28611 kopie peneldiscussie

Het avondprogramma start met een heerlijk buffet

MVH28641 kopie buffet

Muziek door het 030-kwartet

MVH28637 kopie 030 kwartet

Koor 't Verzetje

MVH28729 kopie Verzetje

Sophie van Hoytema schetst in haar rol als Yes, we care consulente op komische en muzikale wijze een beeld van de
VNVA

MVH28744 kopie sophie met pianist

Het lied van de VNVA wordt uit volle borst meegezongen!

MVH28795 kopie VNVA lied

MVH28832 kopie 2 Sophie van Hoytema kl

Dank aan de lustrumcommissie

MVH28838 kopie lustrumcommissie

DJ Jeroen Verweij besluit dit prachtige lustrumcongres

MVH28856 kopie DJ

 Fotografie: Maarten van Haaff

 

Lees meer...

Hedwig met prijs kleinHedwig Vos heeft de Corrie Hermannprijs 2013 ontvangen vanwege haar onvermoeibare inzet ten aanzien van preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Hedwig’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema laten zien dat zij door meer aandacht voor risicofactoren en risicogedrag de gezondheid van vrouwen wil verbeteren. De resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek weet zij te vertalen naar de dagelijkse praktijk waar ze een deskundige is geworden op het terrein van de gezondheidszorg aan allochtone vrouwen. In al haar activiteiten staan ondersteuning en empowerment van vrouwen in minder gunstige posities centraal.

De VNVA geeft met het toekennen van de prijs aan Hedwig Vos aan, preventie een belangrijk en actueel thema te vinden, waarmee veel winst in de gezondheidszorg aan vrouwen te behalen valt. Na haar huisartsenopleiding doet Hedwig Vos onderzoek naar preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Preventie wordt vaak gezien als een taak van de overheid en het is niet vanzelfsprekend dat huisartsen deze rol oppakken. Zij bestudeert risicogedrag bij jonge vrouwen in relatie tot ervaren gezondheid, de relatie tussen sociaaleconomische status en risicofactoren bij middelbare vrouwen en multimorbiditeit bij oudere vrouwen. De resultaten van het onderzoek geven richting aan wat de huisarts concreet kan doen voor vrouwen op het gebied van preventie.
De kracht van Hedwig is het kunnen verbinden van public health met primary care, waardoor preventieve activiteiten de impuls krijgen die nodig is om tot werkelijk resultaat te kunnen leiden. Seksegebonden aspecten, in samenhang met genderongelijkheid, zijn een leidend motief in haar werk en nevenactiviteiten. Zo is zij voorzitter van de Stichting Yasmin, een stedelijk participatiecentrum voor vrouwen in Den Haag, was zij gemeenteraadslid in Den Haag voor de PvdA met de portefeuille volksgezondheid en is zij lid van de werkgroep Vrouwen en Huisartsengeneeskunde van het Nederlands HuisartsenGenootschap. Naast medisch-inhoudelijke thema’s staat ook onderzoek naar de feminisering van de huisartsgeneeskunde op de agenda.
Hedwig Vos weet met haar activiteiten anderen te inspireren. Haar deskundige inzet zowel professioneel, wetenschappelijk als maatschappelijk vormen een voorbeeldfunctie voor anderen en een belofte voor de toekomst.

Lees meer...

Barbara Mulder met prijsTer gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2012 aan Prof. Dr. Barbara Mulder vond zaterdag 31 maart 2012 het symposium – getiteld "Vrouwen met een aangeboren Hartafwijking" plaats in Utrecht, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA).

Het symposium "Vrouwen met een aangeboren Hartafwijking" belichtte de problemen waarmee vrouwen met een aangeboren hartafwijking worden geconfronteerd als ze de kinderschoenen achter zich hebben gelaten. De embryonale ontwikkeling van het hart en wat daarmee mis kan gaan wordt behandeld. Verder komen de extra eisen die deze problemen stellen aan behandelende dokters (-in opleiding) aan de orde en wordt door de prijswinnares een toekomstperspectief geschetst.

Lees meer...

Zaterdag 26 november 2011 vond het Symposium: 25 jaar Ontwikkeling in Kracht plaats, dat werd georganiseerd ter ere van 25 jaar training door Ina Vader.
Onderstaand fotoverslag geeft een prachtige indruk van deze mooie dag! Bovendien zijn enkele presentaties te downloaden.

Opening door dagvoorzitter Irene Hellemans

Dagvoorzitter Irene Hellemans klein

 

Keynote speaker: Prof. Didi Braat
Maatschappelijke dimensie van het ontwikkelen van kracht.

Didi Braat klein

Keynote speaker: Prof. Maaike Meijer
Het dichterschap van Vasalis als inspiratie voor kracht.

Lees meer...

Gemma Kenter met prijs klein

De Corrie Hermann Prijs 2011 gaat zeer terecht naar mw. Prof. Dr. Gemma G. Kenter. Zij heeft haar sporen verdiend als clinicus in de oncologische gynaecologie, als wetenschapper, als hoogleraar en als opleider. Gemma Kenter werd in 2008 binnen het LUMC de eerste vrouwelijk opleider in een klinisch specialisme. Sinds 1995 was zij waarnemend opleider voor de gynaecologie en de obstetrie. Zij leverde een bijdrage aan de organisatie en meer nog aan de inhoudelijke aspecten van de opleiding tot medisch specialist. Zo vervulde zij een prominente rol bij de vernieuwingen binnen het curriculum van de opleiding tot gynaecoloog, zowel lokaal als landelijk. Zij was lid van de centrale opleidingscommissie LUMC, lid van de commissie eindtermen en leerdoelen voor de specialistenopleiding NVOG, lid van het dagelijks bestuur van het Consilium Gynaecologicum en lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie. In al deze activiteiten functioneerde zij als rolmodel voor veel vrouwelijke clinici. Gemma Kenter was lid van het bestuur van de commissie TOP van de VNVA , een commissie die zich sterk maakt voor het verhogen van het aantal vrouwen in hogere functies. Ook was zij initiatiefneemster van het vrouwennetwerk Vitaal (vrouwen in top artsen en academici Leiden) dat dezelfde doelstelling heeft binnen het LUMC. Het netwerk stimuleert en ondersteunt talentvolle vrouwen, met name wetenschappers en medici, zodat zij kunnen doorstromen naar hogere wetenschappelijke en/of leidinggevende posities. Vitaal is in 2008 erkend door de raad van bestuur van het LUMC en treedt op als hun gesprekspartner, met name met betrekking tot het carrièreperspectief voor vrouwen in het LUMC.

In 1991 is Gemma gepromoveerd op het onderwerp; “low stage carcinoma of the uterine cervix; aspects of etiology, treatment and prognosis”. Zij publiceerde de eerste fase 1 trial op het gebied van de antivirale vaccinatie therapie van het cervixcarcinoom. Gemma Kenter is groot voorstander van het preventieve vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) voor alle meisjes. Haar andere publicaties bevinden zich op het terrein van zenuwsparend opereren, de gynaecologische oncologie en de late effecten van oncologische operaties. Haar onderzoek is vaak “bench to bedside”, het is snel toepasbaar voor haar doelgroep, vrouwen met een maligniteit op gynaecologische gebied. In 2005 werd zij in Leiden benoemd tot hoogleraar met als aandachtsgebied: Immunotherapie voor gynaecologische maligniteiten.

 

Gemma Kenter is in augustus 2009 als hoogleraar Gynaecologische Oncologie aangesteld aan de Universiteit van Amsterdam én aan de Vrije Universiteit. Zij is hoofd van het centrum voor Gynaecologische Oncologie in Amsterdam (CGOA). Traditiegetrouw draagt een hoogleraar tijdens de oratie een toga van de desbetreffende universiteit. Omdat het protocol geen varianten kent voor een dubbele aanstelling heeft Gemma tijdens haar oratie op de toga van de VU een losse mouw bevestigd met het wapen van Amsterdam, dat prijkt op de toga’s van de UVA. Dit ‘mouwtje aanschuiven’ is gebruikelijk op de operatiekamer als de operateur of assistent niet meer helemaal steriel is aan een kant van de arm. Zij hoopt dat deze nieuwe variant van de Amsterdamse toga anderen doet volgen. Het lijkt ons een mooi symbool voor een zeer veelzijdig hoogleraar.

 

Presentatie door prijswinnares Gemma Kenter tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium

Prof. Dr. Gemma (G.G.) Kenter: hoogleraar gynaecologische oncologie aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Vrije Universiteit. Zij is hoofd van het centrum voor Gynaecologische Oncologie in Amsterdam (CGOA). Zij was ook de initiatiefneemster voor het vrouwennetwerk "Vitaal" (Vrouwen in Top Artsen en Academici Leiden).

De medisch specialist in een academisch ziekenhuis heeft een breed palet aan taken. Allereerst is men gewoon medisch specialist in het vakgebied waarin de specialisatie plaats vond. Echter, binnen de academische wereld is doorgaans veel meer dan in de niet-universitaire klinieken, sprake van een differentiatie in aandachtsgebieden. Daarnaast worden in diensturen vaak toch weer meer algemene onderdelen van het vak uitgevoerd. De gynaecologie is een breed vakgebied en behelst verloskunde, voortplantingsgeneeskunde, fertiliteitbehandeling met endocrinologie, benigne gynaecologie en gynaecologische oncologie. De drie kerntaken binnen de universitair medische centra bevatten patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs/opleiding. Onderstaand overzicht werpt een licht op de rol van de academisch medisch specialist als bruggenbouwer.

Lees meer...

Overzicht kleinDonderdag 10 november vond het symposium: Alle ballen in de lucht plaats in Zalencentrum Engels in Rotterdam. Dit symposium georganiseerd door de NVR en de VNVA was gericht op jonge artsen en coassistenten (m/v). Op deze dag stonden twee onderwerpen centraal:

- de combinatie werk/privé - maatschappelijke aspecten

Naast een aantal plenaire sessies, werden een aantal workshops georganiseerd waarbij verschillende subthema's aan bod kwamen. Enkele PP presentaties zijn te downloaden.

Lees meer...

Angela presentatie verkleindHART voor VROUWEN
Presentatie door Angela Maas tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

Dr. Angela H.E.M.Maas, cardioloog, Isala Klinieken, Zwolle

www.vrouwencardioloog.nl

HART voor VROUWEN
De afgelopen twee decennia is er in Europa een duidelijke toename te bespeuren in het cardiovasculaire (CV) risico bij vrouwen op middelbare leeftijd (1). Ook Amerikaanse gegevens wijzen op een stijging van het relatieve aantal myocardinfarcten bij vrouwen tussen de 35 en 54 jaar, terwijl dit bij mannen afnam (2). Parallel hiermee verbeterde het CV risicoprofiel bij mannen en verslechterde dit bij vrouwen. De thans vigerende Europese SCORE-richtlijnen zijn een onderschatting van het werkelijke "lifetime" risico bij vrouwen, omdat deze zich concentreert op het risico tussen de 40 en 65 jaar, terwijl het aantal CV gebeurtenissen vooral in de jaren daarna exponentieel toeneemt (3). Een andere belangrijke beperking van onze risicokaarten is dat deze er van uitgaan dat het effect van de diverse risicofactoren door alle leeftijdsfasen heen hetzelfde is en dat de interactie tussen de verschillende risicofactoren onderling gelijk is. Zo is bij vrouwen de combinatie van diabetes met hypertensie en de aanwezigheid van het metabole syndroom schadelijker dan bij mannen. Vrouw-specifieke risicofactoren, zoals een doorgemaakte preeclampsie, een zwangerschaps-diabetes of het polycysteuze ovaria syndroom worden thans niet meegerekend in de risicokaarten. Ook zijn er gender verschillen in erfelijkheid die nog niet meegewogen (kunnen) worden. De thans nog heersende opvatting dat vrouwen onder de 65 jaar een laag CV risico hebben wordt in de dagelijkse praktijk vaak op de proef gesteld.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media