HomeTrainingenVNVA symposia/congressen

Symposia/congressen (31)

Yvonne presentatie verkleindMenopauze & hart- en vaatziekten, kip of ei?
Presentatie door Yvonne van der Schouw tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

Vasomotore menopauzale symptomen en risico op hart- en vaatziekten
Ir. G.C.M. Gast, Prof. dr. Y.T. van der Schouw
G.C.M. Gast, promovendus,
Y.T. van der Schouw, epidemioloog,

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht
In westerse landen vormen hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte voor vrouwen.1 Ook de morbiditeit door HVZ is groter dan die van borstkanker; bij vrouwen van 40 jaar en ouder is de incidentie van borstkanker ongeveer 30/1000 per jaar, en voor coronaire hartziekten (CHZ) 95/1000 per jaar. Opvallend is dat het risico op HVZ voor premenopauzale vrouwen lager is dan voor postmenopauzale vrouwen.2 De menopauze ontstaat als gevolg van het verlies van de functie van de ovaria (eierstokken) en het daardoor ontstane tekort aan endogene oestrogenen. Lang is gedacht dat dit oestrogeentekort het risico op HVZ na de menopauze verhoogt. Een logische gedachte is dan dat het toedienen van hormoontherapie aan postmenopauzale vrouwen het risico op HVZ verlaagt. Terwijl observationele studies laten zien dat het gebruik van hormoontherapie gepaard gaat met een 30-50% reductie van CHZ,3,4 laten de gerandomiseerde trials geen bescherming5 of zelfs een verhoogd risico op CHZ6 zien voor de gebruiksters van hormoontherapie.

Lees meer...

MenkoJan presentatie verkleindWaarom sterven er meer vrouwen aan een gebroken hart?
Presentatie door MenkoJan de Boer tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

Het Tako-Tsubo syndroom
Dr. Menko-Jan de Boer
Isala Klinieken Zwolle

In een baanbrekend artikel van DeWood en co-auteurs uit 1980, worden meer dan 300 patiënten beschreven waarbij in de acute fase van het hartinfarct coronaire angiografie werd verricht [1]. Zij wezen erop dat in meer dan 80% van de gevallen een trombotische volledige afsluiting, gesuperponeerd op een arterioskerotische plaque, de oorzaak van het hartinfarct is. Daarna heeft met name in de jaren 80 en 90 trombolyse-therapie een grote opmars doorgemaakt. Echter, in 1993 verschenen in één nummer van de New England Journal of Medicine, 3 studies waarin aangetoond werd dat acute angiografie gevolgd door interventie betere resultaten opleverde [2,3]. Dit wordt nu algemeen gezien als de optimale behandeling van het hartinfarct. Hierdoor hebben wij ook veel inzicht gekregen in de etiologie en verschillende verschijningsvormen van het hartinfarct.

Lees meer...

Prijswinnares met beeldje verkleindDr. Angela Maas verdient de Corrie Hermann Prijs voor haar uitzonderlijk grote inzet voor het verbeteren van het welzijn van vrouwen met hart- en vaatziekten. Deze ziektebeelden vormen doodsoorzaak nummer één bij vrouwen van zestig jaar en ouder. Uit Angela’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daar verandering in wil brengen. Hart- en vaatziekten bij vrouwen gaan haar letterlijk en figuurlijk aan het hart. Zo ontwikkelde Angela vanaf eind jaren ‘90 een belangrijke wetenschappelijke onderzoekslijn, speciaal gericht op het identificeren van vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de wetenschappelijke vertaling daarvan in richtlijnen voor screening. Zij werkte aan een onderzoek over de etiologie en hormonale invloeden van arteriële calcificaties in mammogrammen, waarop zij in 2006 promoveerde. Aansluitend intiteerde zij onderzoek gericht op het mogelijk verband tussen (pre)eclampsie in de zwangerschap en het latere risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast is Angela medeoprichter van een speciale werkgroep (Gender) binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie(NVVC), die de taak heeft het verschil in ontstaan, behandeling en prognose van hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen gestructureerd te onderzoeken. Direct hieraan gekoppeld is het project FemCor, waarin onderzoek gedaan zal worden naar een mogelijk genetische grondslag voor deze geslacht gerelateerde verschillen. Naast haar wetenschappelijke activiteiten op het gebied van gender en hartziekten, opende Angela een hart- en vaatspreekuur speciaal voor vrouwen tussen 45 en 65 jaar. Dit spreekuur is een unicum in Nederland en heeft inmiddels een nationale- en internationale referentiefunctie. Vermeldenswaard is tenslotte dat Angela het thema hart- en vaatziekten bij vrouwen op een inzichtelijke manier onder de aandacht van het algemene publiek brengt.

Angela maakt zich sterk voor de positie van vrouwen in haar vakgebied cardiologie, o.a. door persoonlijke coaching van vrouwen en door bij cursussen/symposia aandacht te besteden aan de man/vrouw verschillen op de werkvloer. Daarnaast is ze een pleitbezorger voor meer vrouwen in de top van invloedrijke bestuurlijke organen in de cardiologie, zoals de European Society of Cardiology.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media