HomeTrainingenVNVA symposia/congressen

Symposia/congressen (34)

Subcategorieën

Lustrumcongres - VNVA 85 jaar

 

Datum: 6 oktober 2018

Titel: SolidariteitsLAB – 85 jaar Samen aan het Werk

Locatie: LAB111 in Amsterdam (Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam)

 

sketch-1522174714763 1

 

 

 

 

 

Wie nodig jij uit voor het VNVA Lustrumcongres? 
Wees welkom om 85 jaar VNVA mee te vieren, noteer 6 oktober 2018 in je agenda.

  

Het Lustrumcongres van de VNVA gaat over Solidariteit over onze landsgrens en binnen onze samenleving, en is toegankelijk voor VNVA leden, studenten, niet-VNVA leden en mannen.

 

SolidariteitsLAB met o.a.

Marith Volp 1

  • Dagvoorzitter: Marith Volp (foto links)
  • - Plenaire lezingen: o.a. Simone Filippini en Carina Hilders
  • - Workshops: Personal Branding, Yoga, Presenteren, Financiën
  • - Presentatie VNVA Essayprijs
  • - Uitreiking Els Borst-Oeuvreprijs
  • - Filmvertoning ‘Vessel’
  • - Veiling voor het Goede doel

 

Workshops

Tijdens het Lustrumcongres heb je de mogelijkheid om 2 workshops te volgen. Bij jouw aanmelding dien je jouw keuze voor de workshops aan te geven. Klik op onderstaande linkjes voor meer informatie over de verschillende workshops.

   

Kosten voor deelname aan het Lustrumcongres:

Type deelnemer   Kosten voor deelname
VNVA-leden zaterdagochtend en -middag € 85,00
Introducé, gelijktijdig aangemeld met VNVA-lid zaterdagochtend en -middag € 85,00
Geïnteresseerden zaterdagochtend en -middag € 100,00
Studententarief VNVA-leden zaterdagochtend en -middag € 35,00
Studententarief niet-leden zaterdagochtend en -middag € 45,00
Ereleden en 85+ zaterdagochtend en -middag gratis

 

Inschrijven

Klik op onderstaande button om je in te schrijven voor het VNVA Lustrumcongres. 

 

inschrijven

 

 

 

 

Na inschrijving ontvang je binnen 14 dagen een factuur voor deelname aan het Lustrumcongres. Na betaling is uw deelname definitief.  

  

Locatie

LAB111 in Amsterdam 

Adres: Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam

LAB111 entree   LAB111 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Toon items...

VNVA Symposium: ‘Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht’

 

 Op zaterdag 24 maart jl. vond bij locatie 78 in Bunnik het VNVA het Symposium '‘Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht’' plaats. 

 

Opening door Lydia Ketting-Stroet
Na een heerlijke lunch en een hartelijk welkomstwoord van Lydia werd het symposium geopend. Uit verschillende windstreken waren VNVA leden, bekenden en nieuwe gezichten van jonge tot gepensioneerde artsen gekomen, hetgeen zorgde voor een divers publiek.

 

Essayprijs 2018 uitgereikt aan Mala Misra-Isri
Het juryrapport
Uit een reeks van inzendingen hadden de drie juryleden drie essays geselecteerd. Het juryrapport werd voorgedragen door Sanne Gijzel. Hierbij werden de vlot geschreven indrukwekkende ervaringen van kinder- en jeugdpsychiater Marie-José van Hoof gecomplimenteerd. De knuffel na de knieprothese van orthopedisch chirurg Suzanne Witjes toonde grote betrokkenheid en passie voor het vak.

 

Hoera, een meisje!
Het essay “Hoera, een meisje!” viel in de prijzen vanwege de actuele problematiek in de Indiase samenleving, namelijk sekse-selectieve abortus. Verschillende maatschappelijke, culturele, wettelijke en ethische facetten worden aangehaald waarbij het essay gestructureerd is opgebouwd. Tijdens het 85-jarig VNVA lustrumcongres op 6 oktober zal zij een voordracht houden over dit onderwerp. Zie ook: http://www.vnva.nl/trainingen/vnva-symposia-congressen/vnva-lustrumcongres

 

Pitch en Interactie met Geneeskeuze
Heleen Esser gaf als trainer en coach een inspirerende sessie over ons werk als arts. In de praktijk werk je met je hoofd en handen, maar nog belangrijker is om het vak uit te oefenen gecombineerd met je hart. Met een paar interactieve oefeningen werd de zelfkennis, waarden en doelen helderder voor diverse deelnemers. Geneeskeuze bestaat uit een enthousiast, ervaren duo waarbij je als jonge arts (in spé) met een training op weg wordt geholpen. Middels deze introductie en samenwerkingsverband met de VNVA hopen wij het publiek te vinden om handvaten te bieden in belangrijke carrièrekeuzes. http://www.geneeskeuze.nl/specialisatie-geneeskunde/

 

Zorgcafé van Dokters van de Wereld
Als zorgcoördinator van het zorgcafé leerde Petra Wisse ons meer over het zorgrecht in Nederland. Met welke regels komen migranten en asielzoekers in aanraking? En met name waar loopt men tegenaan? Pakkend waren de verhalen van twee hulpverleners van het zorgcafé waarbij duidelijk werd dat het niet voor ieder mens vanzelfsprekend of begrijpelijk is of een kuur 1 of 7 dagen duurt. Bij deze speciale doelgroep is het essentieel om te checken of de anamnese klopt, uitleg te geven bij een nieuw voorschrift en alert te zijn op analfabetisme.

 

Key note speaker Nathanja van Moppes
Culturele dilemma´s in de spreekkamer: een andere betekenis van ‘het normale’
Huisarts Nathanja van Moppes nam ons mee naar haar spreekkamer waarbij een bewustwording ontstond voor specifieke persoonlijke kenmerken. Zij maakte helder dat iedereen een individuele perceptie en een eigen culturele, maatschappelijke achtergrond heeft wat vorm heeft gegeven aan wat voor die persoon (patiënt) ‘normaal’ is. En dat dit voor een (huis)arts iets totaal anders kan betekenen, maar andersom ook!

 

Communicatie met migranten
Waar let je op bij het inzetten van een tolk? Is deze bevriend of familie met de patiënt? Klopt de anamnese wel? En weet je altijd zeker dat jouw boodschap is overgekomen? Want wat willen migranten eigenlijk van hun arts? Leerzaam was het om te zien dat het publiek zelf met praktijkvoorbeelden en –perikelen kwam. Nathanja gaf aan dat migranten graag zich serieus genomen willen voelen, eigenlijk net als elke Nederlander. Eveneens een blijk van interesse voor hun culturele achtergrond kan wonderen doen, ook al is het maar kort. Lichamelijk onderzoek en geen herhalende werkdiagnose ‘stress’, duidelijke adviezen en uitleg waarvoor natuurlijk ook tijd nodig is, lijken essentiële onderdelen in een consult om in gesprek te blijven.

 

Ethische kwesties: welke coping strategie voor het slechte nieuws bij migranten?
Daarnaast kwamen ook ethische zaken aan bod, zoals een ander verwachtingspatroon bij migranten als het gaat om het slecht nieuws gesprek en de zin van behandelen. Als arts heb je een beroepsgeheim en tegenover de patiënt de plicht om deze goed te informeren over zijn/ haar situatie. Hoe kunnen we anticiperen op het communiceren van ‘slecht nieuws’ aan een patiënt? Onze maatschappij is voor migranten te direct. Moet een patiënt alles weten als je ook als dokter de plicht hebt van het ‘primum non nocere’? Daarnaast is het voor hen ongebruikelijk om op een bepaald punt te stoppen met behandeling, oftewel te richten op een comfort beleid. Deze sessie gaf een duidelijke bewustwording van het feit dat een langer leven hoger in het vaandel staat dan de kwaliteit in verschillende bevolkingsgroepen. Het grootste respect aan een terminale patiënt kan onder andere bestaan uit de verzorging door familieleden. Allemaal items om te checken bij niet-Nederlanders.

 

Knelpunten en hulpmiddelen in taal
Verschillende strategieën kunnen worden toegepast om de communicatie met niet Nederlands sprekende patiënten te verbeteren. Bijvoorbeeld een tolk, een digitale pre-consult health communicator die je op weg helpt bij de intake van anderstaligen. Anderzijds bestaan er ook andere online mogelijkheden, zoals zanzu.nl waarbij het lichaam in woord en beeld worden gebracht. Daarnaast werd de optie van een scanmarker air geïntroduceerd, een investering die de moeite waard kan zijn. Losstaand van alle tools is het van belang om het volgende te checken bij jouw patiënt. Heeft hij jou begrepen? Check dit. Wat heeft hij ervan begrepen? Laat het hem navertellen. En wat gaat hij thuis vertellen? Neem rust, ruimte en je tijd hierbij, want alleen daarbij komt de kwaliteit van zorg ten goede en betaalt dit zich uit tijdens het volgende consult.

 

Geschreven door Wybrich Cnossen

 

 

Presentaties

Dokters van de Wereld, door Petra Wisse

Culturele dilemma's in de spreekkamer, door Nathanja van Moppes

 

Fotoverslag

 {gallery}VNVA_Symposium_24012018{/gallery}

 

Toon items...

Overzicht kleinDonderdag 10 november vond het symposium: Alle ballen in de lucht plaats in Zalencentrum Engels in Rotterdam. Dit symposium georganiseerd door de NVR en de VNVA was gericht op jonge artsen en coassistenten (m/v). Op deze dag stonden twee onderwerpen centraal:

- de combinatie werk/privé - maatschappelijke aspecten

Naast een aantal plenaire sessies, werden een aantal workshops georganiseerd waarbij verschillende subthema's aan bod kwamen. Enkele PP presentaties zijn te downloaden.

Lees meer...

Angela presentatie verkleindHART voor VROUWEN
Presentatie door Angela Maas tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

Dr. Angela H.E.M.Maas, cardioloog, Isala Klinieken, Zwolle

www.vrouwencardioloog.nl

HART voor VROUWEN
De afgelopen twee decennia is er in Europa een duidelijke toename te bespeuren in het cardiovasculaire (CV) risico bij vrouwen op middelbare leeftijd (1). Ook Amerikaanse gegevens wijzen op een stijging van het relatieve aantal myocardinfarcten bij vrouwen tussen de 35 en 54 jaar, terwijl dit bij mannen afnam (2). Parallel hiermee verbeterde het CV risicoprofiel bij mannen en verslechterde dit bij vrouwen. De thans vigerende Europese SCORE-richtlijnen zijn een onderschatting van het werkelijke "lifetime" risico bij vrouwen, omdat deze zich concentreert op het risico tussen de 40 en 65 jaar, terwijl het aantal CV gebeurtenissen vooral in de jaren daarna exponentieel toeneemt (3). Een andere belangrijke beperking van onze risicokaarten is dat deze er van uitgaan dat het effect van de diverse risicofactoren door alle leeftijdsfasen heen hetzelfde is en dat de interactie tussen de verschillende risicofactoren onderling gelijk is. Zo is bij vrouwen de combinatie van diabetes met hypertensie en de aanwezigheid van het metabole syndroom schadelijker dan bij mannen. Vrouw-specifieke risicofactoren, zoals een doorgemaakte preeclampsie, een zwangerschaps-diabetes of het polycysteuze ovaria syndroom worden thans niet meegerekend in de risicokaarten. Ook zijn er gender verschillen in erfelijkheid die nog niet meegewogen (kunnen) worden. De thans nog heersende opvatting dat vrouwen onder de 65 jaar een laag CV risico hebben wordt in de dagelijkse praktijk vaak op de proef gesteld.

Lees meer...

Toine presentatie verkleindVrouwen, pijn op de borst en de huisarts
Presentatie door Toine Lagro tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

WAAROM GENDERVERSCHILLEN BELANGRIJK ZIJN, OOK BIJ PIJN OP DE BORST
Prof. dr. Toine Lagro-Janssen, huisarts, UMC St Radboud, Nijmegen
Sekseverschillen spelen een rol bij het ontstaan van klachten, bij de symptoomperceptie, bij het arts-patiëntcontact in de spreekkamer, bij de gevolgen en betekenisgeving en bij de behandeling.

In dit artikel wordt een aantal sekseverschillen benoemd die van belang zijn bij het medisch handelen bij pijn op de borst: de klachtpresentatie, de socialisatie en het omgaan met klachten en risicofactoren. Ook de invloed van het geslacht van de dokter zelf zal aan bod komen.

Lees meer...

Yvonne presentatie verkleindMenopauze & hart- en vaatziekten, kip of ei?
Presentatie door Yvonne van der Schouw tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

Vasomotore menopauzale symptomen en risico op hart- en vaatziekten
Ir. G.C.M. Gast, Prof. dr. Y.T. van der Schouw
G.C.M. Gast, promovendus,
Y.T. van der Schouw, epidemioloog,

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht
In westerse landen vormen hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte voor vrouwen.1 Ook de morbiditeit door HVZ is groter dan die van borstkanker; bij vrouwen van 40 jaar en ouder is de incidentie van borstkanker ongeveer 30/1000 per jaar, en voor coronaire hartziekten (CHZ) 95/1000 per jaar. Opvallend is dat het risico op HVZ voor premenopauzale vrouwen lager is dan voor postmenopauzale vrouwen.2 De menopauze ontstaat als gevolg van het verlies van de functie van de ovaria (eierstokken) en het daardoor ontstane tekort aan endogene oestrogenen. Lang is gedacht dat dit oestrogeentekort het risico op HVZ na de menopauze verhoogt. Een logische gedachte is dan dat het toedienen van hormoontherapie aan postmenopauzale vrouwen het risico op HVZ verlaagt. Terwijl observationele studies laten zien dat het gebruik van hormoontherapie gepaard gaat met een 30-50% reductie van CHZ,3,4 laten de gerandomiseerde trials geen bescherming5 of zelfs een verhoogd risico op CHZ6 zien voor de gebruiksters van hormoontherapie.

Lees meer...

MenkoJan presentatie verkleindWaarom sterven er meer vrouwen aan een gebroken hart?
Presentatie door MenkoJan de Boer tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

Het Tako-Tsubo syndroom
Dr. Menko-Jan de Boer
Isala Klinieken Zwolle

In een baanbrekend artikel van DeWood en co-auteurs uit 1980, worden meer dan 300 patiënten beschreven waarbij in de acute fase van het hartinfarct coronaire angiografie werd verricht [1]. Zij wezen erop dat in meer dan 80% van de gevallen een trombotische volledige afsluiting, gesuperponeerd op een arterioskerotische plaque, de oorzaak van het hartinfarct is. Daarna heeft met name in de jaren 80 en 90 trombolyse-therapie een grote opmars doorgemaakt. Echter, in 1993 verschenen in één nummer van de New England Journal of Medicine, 3 studies waarin aangetoond werd dat acute angiografie gevolgd door interventie betere resultaten opleverde [2,3]. Dit wordt nu algemeen gezien als de optimale behandeling van het hartinfarct. Hierdoor hebben wij ook veel inzicht gekregen in de etiologie en verschillende verschijningsvormen van het hartinfarct.

Lees meer...

Prijswinnares met beeldje verkleindDr. Angela Maas verdient de Corrie Hermann Prijs voor haar uitzonderlijk grote inzet voor het verbeteren van het welzijn van vrouwen met hart- en vaatziekten. Deze ziektebeelden vormen doodsoorzaak nummer één bij vrouwen van zestig jaar en ouder. Uit Angela’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daar verandering in wil brengen. Hart- en vaatziekten bij vrouwen gaan haar letterlijk en figuurlijk aan het hart. Zo ontwikkelde Angela vanaf eind jaren ‘90 een belangrijke wetenschappelijke onderzoekslijn, speciaal gericht op het identificeren van vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de wetenschappelijke vertaling daarvan in richtlijnen voor screening. Zij werkte aan een onderzoek over de etiologie en hormonale invloeden van arteriële calcificaties in mammogrammen, waarop zij in 2006 promoveerde. Aansluitend intiteerde zij onderzoek gericht op het mogelijk verband tussen (pre)eclampsie in de zwangerschap en het latere risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast is Angela medeoprichter van een speciale werkgroep (Gender) binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie(NVVC), die de taak heeft het verschil in ontstaan, behandeling en prognose van hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen gestructureerd te onderzoeken. Direct hieraan gekoppeld is het project FemCor, waarin onderzoek gedaan zal worden naar een mogelijk genetische grondslag voor deze geslacht gerelateerde verschillen. Naast haar wetenschappelijke activiteiten op het gebied van gender en hartziekten, opende Angela een hart- en vaatspreekuur speciaal voor vrouwen tussen 45 en 65 jaar. Dit spreekuur is een unicum in Nederland en heeft inmiddels een nationale- en internationale referentiefunctie. Vermeldenswaard is tenslotte dat Angela het thema hart- en vaatziekten bij vrouwen op een inzichtelijke manier onder de aandacht van het algemene publiek brengt.

Angela maakt zich sterk voor de positie van vrouwen in haar vakgebied cardiologie, o.a. door persoonlijke coaching van vrouwen en door bij cursussen/symposia aandacht te besteden aan de man/vrouw verschillen op de werkvloer. Daarnaast is ze een pleitbezorger voor meer vrouwen in de top van invloedrijke bestuurlijke organen in de cardiologie, zoals de European Society of Cardiology.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media