HomeTrainingenVNVA symposia/congressen

Symposia/congressen (33)

Subcategorieën

VNVA Symposium: ‘Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht’

 

inschrijven

Op zaterdag 24 maart 2018 organiseert de VNVA het Symposium '‘Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht’'. Vanaf 12.00 uur worden onze gasten ontvangen met een heerlijke lunch.

 

Na de lunch staat het symposium getiteld: “Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht” op het programma. Klik hier voor de flyer. 

ballonnen 

Voordat dit symposium van start gaat, zal eerst de winnaar van de VNVA Essayprijs bekend worden gemaakt door de juryvoorzitter van de VNVA Essayprijs. 

Essayprijs 2018Doel van de VNVA Essayprijs is om stil te staan bij ons artsenvak, ongeacht discipline of specialisatie. Dé kans om jouw thema middels een essay onder de aandacht te brengen. Er zijn drie genomineerden door de jury geselecteerd, klik hier voor de genomineerden. Op 24 maart 2018 zal één van de genomineerden de VNVA Essayprijs 2018 in ontvangst mogen nemen en een korte toelichting geven op het ingediende essay.

 

Heleen

 


Heleen Esser van Geneeskeuze
zal een korte presentatie geven over de trainingen die in samenwerking met de VNVA aangeboden gaan worden. Uiteraard houden wij je via de nieuwsbrief en de website op de hoogte van deze trainingen, de data, wijze van inschrijving, etc.

 

 

 

Tijdens het symposium: “Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht” - Cultuursensitieve gezondheidszorg broodnodig – zullen Petra Wisse en Nathanja van Moppes een lezing in dit thema verzorgen.

petra

 

Petra Wisse, coördinator Zorgcafé Dokters van de wereld, zal tijdens haar presentatie ingaan op de aanpak van het Zorgcafé en het werk van Dokters van de Wereld in Nederland. Met casuïstiek uit de praktijk komen ervaringen van de nieuwkomers (asielzoekers en statushouders) aan bod. Durven zij de stap naar de dokter te zetten? Welke moeilijkheden hebben ze om de weg te vinden in het Nederlandse zorgsysteem?

 

 

nathanja

 

 

Nathanja van Moppes, huisarts/docent-onderzoeker huisartsopleiding AMC, neemt ons in haar lezing over cultuursensitieve gezondheidszorg mee naar haar speciale aandachtsgebied, de eerstelijnszorg voor niet-westerse migranten zonder vluchtgeschiedenis, en de zorg voor laaggeletterden.

 

 

 

Het symposium “Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht” - Cultuursensitieve gezondheidszorg broodnodig – is door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) geaccrediteerd met 2 punten.

 

Inschrijven kan via deze link.
De inschrijving voor het symposium is inclusief lunch, koffie/thee en afsluitend hapje en drankje.
De VNVA Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor VNVA leden.

 

PROGRAMMA en TIJDEN Voorjaarsledenvergadering VNVA

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee voor VNVA leden
10.30 - 12.00 uur VNVA Voorjaarsledenvergadering

 

PROGRAMMA en TIJDEN Symposium VNVA

12.00 - 13.00 uur Lunch
13.15 - 14.00 uur Uitreiking Essayprijs 2018
14.00 - 14.30 uur Pitch Geneeskeuze
14.30 - 16.45 uur Symposium: “Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht” - Cultuursensitieve gezondheidszorg broodnodig
16.45 - 17.30 uur Afsluitende borrel

 

Voorafgaand aan het symposium zal voor VNVA-leden de Voorjaarsledenvergadering plaatsvinden.

  

Locatie:

Locatie 78
Burgemeester van de Weijerstraat 78
3981 EK Bunnik

Locatie 78

 

 

 

 

 

 

 

Kosten voor deelname aan het symposium:

Type deelnemer Kosten voor deelname
VNVA-leden € 30,00
Student/coassistent VNVA-leden € 20,00
Niet-leden € 40,00
Student/coassistent VNVA-leden € 25,00

 

Klik op onderstaande button om in te schrijven voor het Symposium. VNVA-leden kunnen bij inschrijving direct aangeven of zij aanwezig zijn bij de Voorjaarsledenvergadering. 

Na inschrijving ontvangt u een betaalverzoek om de kosten voor deelname te voldoen. 

 

inschrijven

 

 

Toon items...

Angela presentatie verkleindHART voor VROUWEN
Presentatie door Angela Maas tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

Dr. Angela H.E.M.Maas, cardioloog, Isala Klinieken, Zwolle

www.vrouwencardioloog.nl

HART voor VROUWEN
De afgelopen twee decennia is er in Europa een duidelijke toename te bespeuren in het cardiovasculaire (CV) risico bij vrouwen op middelbare leeftijd (1). Ook Amerikaanse gegevens wijzen op een stijging van het relatieve aantal myocardinfarcten bij vrouwen tussen de 35 en 54 jaar, terwijl dit bij mannen afnam (2). Parallel hiermee verbeterde het CV risicoprofiel bij mannen en verslechterde dit bij vrouwen. De thans vigerende Europese SCORE-richtlijnen zijn een onderschatting van het werkelijke "lifetime" risico bij vrouwen, omdat deze zich concentreert op het risico tussen de 40 en 65 jaar, terwijl het aantal CV gebeurtenissen vooral in de jaren daarna exponentieel toeneemt (3). Een andere belangrijke beperking van onze risicokaarten is dat deze er van uitgaan dat het effect van de diverse risicofactoren door alle leeftijdsfasen heen hetzelfde is en dat de interactie tussen de verschillende risicofactoren onderling gelijk is. Zo is bij vrouwen de combinatie van diabetes met hypertensie en de aanwezigheid van het metabole syndroom schadelijker dan bij mannen. Vrouw-specifieke risicofactoren, zoals een doorgemaakte preeclampsie, een zwangerschaps-diabetes of het polycysteuze ovaria syndroom worden thans niet meegerekend in de risicokaarten. Ook zijn er gender verschillen in erfelijkheid die nog niet meegewogen (kunnen) worden. De thans nog heersende opvatting dat vrouwen onder de 65 jaar een laag CV risico hebben wordt in de dagelijkse praktijk vaak op de proef gesteld.

Lees meer...

Toine presentatie verkleindVrouwen, pijn op de borst en de huisarts
Presentatie door Toine Lagro tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

WAAROM GENDERVERSCHILLEN BELANGRIJK ZIJN, OOK BIJ PIJN OP DE BORST
Prof. dr. Toine Lagro-Janssen, huisarts, UMC St Radboud, Nijmegen
Sekseverschillen spelen een rol bij het ontstaan van klachten, bij de symptoomperceptie, bij het arts-patiëntcontact in de spreekkamer, bij de gevolgen en betekenisgeving en bij de behandeling.

In dit artikel wordt een aantal sekseverschillen benoemd die van belang zijn bij het medisch handelen bij pijn op de borst: de klachtpresentatie, de socialisatie en het omgaan met klachten en risicofactoren. Ook de invloed van het geslacht van de dokter zelf zal aan bod komen.

Lees meer...

Yvonne presentatie verkleindMenopauze & hart- en vaatziekten, kip of ei?
Presentatie door Yvonne van der Schouw tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

Vasomotore menopauzale symptomen en risico op hart- en vaatziekten
Ir. G.C.M. Gast, Prof. dr. Y.T. van der Schouw
G.C.M. Gast, promovendus,
Y.T. van der Schouw, epidemioloog,

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht
In westerse landen vormen hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte voor vrouwen.1 Ook de morbiditeit door HVZ is groter dan die van borstkanker; bij vrouwen van 40 jaar en ouder is de incidentie van borstkanker ongeveer 30/1000 per jaar, en voor coronaire hartziekten (CHZ) 95/1000 per jaar. Opvallend is dat het risico op HVZ voor premenopauzale vrouwen lager is dan voor postmenopauzale vrouwen.2 De menopauze ontstaat als gevolg van het verlies van de functie van de ovaria (eierstokken) en het daardoor ontstane tekort aan endogene oestrogenen. Lang is gedacht dat dit oestrogeentekort het risico op HVZ na de menopauze verhoogt. Een logische gedachte is dan dat het toedienen van hormoontherapie aan postmenopauzale vrouwen het risico op HVZ verlaagt. Terwijl observationele studies laten zien dat het gebruik van hormoontherapie gepaard gaat met een 30-50% reductie van CHZ,3,4 laten de gerandomiseerde trials geen bescherming5 of zelfs een verhoogd risico op CHZ6 zien voor de gebruiksters van hormoontherapie.

Lees meer...

MenkoJan presentatie verkleindWaarom sterven er meer vrouwen aan een gebroken hart?
Presentatie door MenkoJan de Boer tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium 2010

Het Tako-Tsubo syndroom
Dr. Menko-Jan de Boer
Isala Klinieken Zwolle

In een baanbrekend artikel van DeWood en co-auteurs uit 1980, worden meer dan 300 patiënten beschreven waarbij in de acute fase van het hartinfarct coronaire angiografie werd verricht [1]. Zij wezen erop dat in meer dan 80% van de gevallen een trombotische volledige afsluiting, gesuperponeerd op een arterioskerotische plaque, de oorzaak van het hartinfarct is. Daarna heeft met name in de jaren 80 en 90 trombolyse-therapie een grote opmars doorgemaakt. Echter, in 1993 verschenen in één nummer van de New England Journal of Medicine, 3 studies waarin aangetoond werd dat acute angiografie gevolgd door interventie betere resultaten opleverde [2,3]. Dit wordt nu algemeen gezien als de optimale behandeling van het hartinfarct. Hierdoor hebben wij ook veel inzicht gekregen in de etiologie en verschillende verschijningsvormen van het hartinfarct.

Lees meer...

Prijswinnares met beeldje verkleindDr. Angela Maas verdient de Corrie Hermann Prijs voor haar uitzonderlijk grote inzet voor het verbeteren van het welzijn van vrouwen met hart- en vaatziekten. Deze ziektebeelden vormen doodsoorzaak nummer één bij vrouwen van zestig jaar en ouder. Uit Angela’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daar verandering in wil brengen. Hart- en vaatziekten bij vrouwen gaan haar letterlijk en figuurlijk aan het hart. Zo ontwikkelde Angela vanaf eind jaren ‘90 een belangrijke wetenschappelijke onderzoekslijn, speciaal gericht op het identificeren van vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de wetenschappelijke vertaling daarvan in richtlijnen voor screening. Zij werkte aan een onderzoek over de etiologie en hormonale invloeden van arteriële calcificaties in mammogrammen, waarop zij in 2006 promoveerde. Aansluitend intiteerde zij onderzoek gericht op het mogelijk verband tussen (pre)eclampsie in de zwangerschap en het latere risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast is Angela medeoprichter van een speciale werkgroep (Gender) binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie(NVVC), die de taak heeft het verschil in ontstaan, behandeling en prognose van hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen gestructureerd te onderzoeken. Direct hieraan gekoppeld is het project FemCor, waarin onderzoek gedaan zal worden naar een mogelijk genetische grondslag voor deze geslacht gerelateerde verschillen. Naast haar wetenschappelijke activiteiten op het gebied van gender en hartziekten, opende Angela een hart- en vaatspreekuur speciaal voor vrouwen tussen 45 en 65 jaar. Dit spreekuur is een unicum in Nederland en heeft inmiddels een nationale- en internationale referentiefunctie. Vermeldenswaard is tenslotte dat Angela het thema hart- en vaatziekten bij vrouwen op een inzichtelijke manier onder de aandacht van het algemene publiek brengt.

Angela maakt zich sterk voor de positie van vrouwen in haar vakgebied cardiologie, o.a. door persoonlijke coaching van vrouwen en door bij cursussen/symposia aandacht te besteden aan de man/vrouw verschillen op de werkvloer. Daarnaast is ze een pleitbezorger voor meer vrouwen in de top van invloedrijke bestuurlijke organen in de cardiologie, zoals de European Society of Cardiology.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media