HomeVan de voorzitterVoorwoord Nieuwbrief 2, 2016

Kun je het nog bijhouden? Er is de laatste tijd zoveel te doen over de zorg, de financiering, werkdruk, het meten van kwaliteit en toenemend worden er met, door, maar ook over artsen plannen gemaakt hoe de zorg beter zou moeten. Passende zorg, het Roer moet om, patient centered care, shared decision making, gendersensitieve geneeskunde, transmurale zorg maar ook CanMeds, Compassion for Care, Lean werken, diversiteit en medisch leiderschap zijn ontwikkelingen die veel bij de arts leggen. Ik denk dat ze stuk voor stuk belangrijk zijn en signaleren waar de zorg beter kan, en het is zeker de moeite waard om er kennis van te nemen en in de praktijk te brengen. Maar we moeten wel waken dat het behapbaar blijft. Want als je alles wilt doen wat een goede arts zou moeten, en dan ook nog alle richtlijnen en nieuwe kennis moet implementeren en onderzoeken, lijkt het doktersvak een bijna onmogelijke taak te worden.

 Zeker als daar niet meer tijd tegen over komt te staan. Hoe integreer je alles? Misschien door de volgende drie vragen: ‘Wat wil de patiënt en waarom? Wat wil ik nu doen en waarom? En als dat niet duidelijk is ‘hoe zou ik zelf, of mijn moeder of kind graag geholpen willen op dit moment en is die wens realistisch?’

Ik vraag me wel eens af of vrouwelijke artsen (in het algemeen) sensitiever zijn voor al deze ontwikkelingen die gericht zijn op kwaliteit van zorg met meer oog voor de patiënt en meer reflectie op je handelen. Zou je deze trend ook mede kunnen zien als  gevolg van het toenemende aantal vrouwelijke artsen? Een goed voorbeeld is het belang dat we als VNVA hechten aan gendersensitieve zorg. Ons gendersymposium was een mooie kans om bijgepraat te worden. We zouden onszelf als voorlopers kunnen beschouwen, maar moeten er ook voor zorgen dat we deze kennis op de werkvloer implementeren en verspreiden. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor vrouwelijke artsen. Van verschillende kanten krijg ik regelmatig terug: waar blijven die vrouwelijke artsen in besturen, beleid en andere zichtbare plekken? Hoewel niet iedereen dit ambieert, denk ik dat de invloed van vrouwelijke artsen wel meer zichtbaar kan worden. Tijdens de voorjaarsledenvergadering spraken we over deze uitdaging en te kijken wat ons netwerk zou kunnen betekenen.

Over netwerken gesproken. Tijdens de voorjaarsledenvergadering stelde ik voor de VNVA te zien als een netwerk van netwerken, gebaseerd op de observaties van trendwatcher Farid Tabarki. In zijn boek ‘Het einde van het midden’ (2016) spreekt hij van de huidige samenleving als het vervloeien van netwerken. Vaste organisaties en zekerheden verdwijnen en verhoudingen veranderen. Helaas had ik het boek nog niet uit voor de ledenvergadering, want aan het eind van het boek schrijft deze invloedrijke Nederlandse adviseur iets dat ik jullie niet wil onthouden: “De toekomstige leider is een vrouw ( … ) Daarbij gaat het niet zozeer om het geslacht (..) maar eerder om het benutten van diversiteit.(..) als belangrijkste competenties voor modern leiderschap of die als mannelijk of vrouwelijk kunnen worden getypeerd. Acht van de tien (expressie, toekomstgerichtheid, loyaliteit, flexibiliteit, geduld, intuïtie en samenwerking) staan aan de vrouwelijke kant, slechts twee (besluitvaardigheid en weerbaarheid) aan de mannelijke kant. (p. 199)”
Natuurlijk is dit een simplificatie, zijn niet alle mannen en vrouwen zo, maar het is wel een opsteker dat vrouwelijke eigenschappen in deze tijd hard nodig zijn. Mocht je denken, leiderschap, niets voor mij, dan heb ik nog als afsluiter zijn volgende statement: “De toekomstige leider ben je zelf (..) Voor steeds meer mensen is het zaak om leiderschap te tonen in de manier waarop ze hun eigen levenswandel en carrière vorm geven (..)”. De trendwatcher signaleert het, wij gaan het doen. Heb je ideeën om hierin gezamenlijk op te trekken, maak ze zichtbaar en mail ons.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media