HomeVan de voorzitterVoorwoord Nieuwsbrief 1, 2017

Dit is een feestelijke nieuwsbrief, want we zijn heel trots dat we weer een uitstekende winnares hebben van de Corrie Hermann Prijs. Elke prijswinnares is uniek en belicht weer een ander aspect van het versterken van goede zorg voor vrouwen - en daardoor ook voor mannen. Dat geldt zeker voor het terrein van professor Janneke van der Woude: maagdarm levergeneeskunde (MDL) en inflammatoire darmziekten (IBD) in het bijzonder en met speciale aandacht voor genderspecifieke kenmerken van behandelingen. Dat laatste spreekt ons als VNVA natuurlijk in het bijzonder aan, want we stimuleren al jaren dat er meer kennis moet komen over M/V verschillen (en overeenkomsten) in de geneeskunde. Gelukkig zit de aandacht hiervoor eindelijk in de lift. 

Hoewel ik er vanuit ga dat veel leden al wat genderspecifieker werken dan de gemiddelde arts, vraag ik me toch af hoe vaak je aan je patiënte vraagt of zij een zwangerschapswens heeft. Waarschijnlijk niet zo vaak. Is dat vanwege het respecteren van privacy? Bang een gevoelig onderwerp te raken? Of is het een gebrek aan kennis en laten we vrouwen soms maar tobben met hun vraag of ze wel veilig zwanger kunnen worden met hun (chronische) aandoening? Professor Van de Woude is, geïnspireerd door haar patiënten, gaan onderzoeken met welke medicatie vrouwen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn wel een goede zwangerschap kunnen hebben. En dat betekent dat je als dokter soms moet vragen of iemand kinderen wil. Vrouwen zijn daar heel blij mee (hoorde ik spontaan van een IBD-patiënte die nu twee kinderen heeft). Bijzonder is dat, na de aanvankelijke scepsis over dit thema, nu veel andere specialismen volgen met het stellen van deze vraag en het anticiperen op een zwangerschap. Misschien ook voor jou ter overweging bij je chronisch zieke (jonge) patiënte?

Als arts, bestuurder, onderzoeker, hoogleraar, mentor, voorvechter van genderdiversiteit, partner en moeder, is Janneke van der Woude een inspirerend voorbeeld voor het combineren van passie en hard werken. In deze tijden van kritiek op de zorg is het fantastisch dat er zoveel aanmeldingen waren voor de prijs en de jury uit een groot aantal zeer geschikte kandidaten kon kiezen. Een luxeprobleem. Nu er steeds meer vrouwelijke artsen komen - had Aletta Jacobs dat ooit durven dromen? - liggen er veel mogelijkheden om onderzoek te doen, te besturen, een goede arts te worden, werk te combineren met een privéleven en daarbij ook jezelf te blijven ontwikkelen. En we hopen dat als VNVA te blijven ondersteunen.

Het is enorm stimulerend om vrouwen te zien die een voorbeeld voor je kunnen zijn en je te laten raken - ook al zijn jouw ambities mogelijk heel anders. We nodigen je graag uit voor het feestelijke (en geaccrediteerde) Corrie Hermann prijs symposium op 18 maart in de prachtige Gertrudiskapel in Utrecht. En voel je ook welkom op de ALV, jouw kans om mee te denken en praten over de VNVA!

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media