HomeVan de voorzitterVoorwoord Nieuwsbrief 6,2016

Passie, leiderschap en het kennen van je 'why'. Die woorden vormden een rode draad door de bijdragen van onze spreeksters tijdens het Carrièreboost Symposium. De eén met meer, de ander met minder zenuwen, maar iedereen stond daar als zichzelf. En dat inspireert en motiveert. Want wat is nu mooier om te zien dat collega artsen enthousiast vertellen over hun vak en hun 'unieke en geheime' inspiratiebronnen? Net zoals je het doktersvak niet kunt leren door de richtlijnen en communicatieregels uit te hoofd te leren, maar van collega's en opleiders moet zien en horen hoe zij alles integreren, zo geldt dat ook voor het behouden van plezier en balans in je werk. Rolmodellen, zoals onze spreeksters, vertaalden - zonder dat ze het altijd bewust wisten - abstracte termen zoals passie en leiderschap in persoonlijke verhalen die aanspreken.

Dat is een ander beeld dan wat regelmatig in de media of beleidsstukken wordt geschetst: de zorgprofessional die in de knel zit door alle eisen die aan hem of haar worden gesteld door zorgverzekeraar, organisatie en patiënt. Natuurlijk weten we dat het beeld niet geheel klopt en zijn we vooral individueel bezig om een goede arts te zijn, niet alleen medisch-technisch, maar ook in de vorm van time en energiemanagement of coaching. En plotseling was daar Het Roer Moet Om (HRMO), een initiatief van een groepje huisartsen dat de schijnbare impasse doorbrak en opriep tot gezond verstand, minder administratie in de zorg, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid van de artsen zelf om gezamenlijk de situatie te veranderen. HRMO bewijst ook weer het belang om gezamenlijk thema's op te pakken die spelen, soms een voorloper te zijn en, zoals een van onze oudere leden tijdens de alv opriep, een beetje meer idealisme en solidariteit te tonen.

Als VNVA zien we dat rolmodellen inspireren, dat het helpt om een training te volgen in persoonlijk leiderschap of te laten coachen, dat het belangrijk is om controversiële zaken, zoals gendersensitieve geneeskunde door velen nog steeds wordt gezien, te steunen en op te komen voor maatschappelijke thema's zoals het belang van zorg en werk combineren en het scheppen van voorwaarden. Het heeft allemaal te maken met onze bestaansreden, ons waarom, ook voor de toekomst . Velen van jullie zullen het TedEx filmpje van Simek kennen, 'start with why'. Het klinkt zo simpel en toch is de praktijk weerbarstiger. Ook wij blijven nadenken over het waarom van de VNVA op de lange termijn en je ideeën zijn natuurlijk welkom.

Nog even terug naar passie en leiderschap. Soms lijkt het of het moet, dat je moet overlopen van inspiratie voor je vak en het normaal is dat je leven daarnaast ook nog rijk gevuld is en 'alles lukt'. Ook onze spreeksters lieten zien dat dat niet altijd het geval is en het soms ook doorbijten is. Laat je dus niet afschrikken van mensen met succes, maar schroom ook niet soms een beetje af te kijken wat bij een ander factoren zijn om meer bevrediging uit je vak en alles daarnaast te halen. Natuurlijk kan dat in je naaste omgeving, maar vergeet ook niet je VNVA netwerk.

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media