HomeVan de voorzitterVoorwoord nieuwsbrief april 2017

LydiaHet Corrie Hermann symposium op 18 maart was weer een hele feestelijke bijeenkomst: met prijswinnares professor Janneke van der Woude kreeg een boegbeeld voor gendergeneeskunde alle ruimte om te laten zien hoe belangrijk het is dat er aandacht wordt besteed aan specifieke zaken voor vrouwen in de geneeskunst. Zij liet zien door onderzoek dat het perspectief op een goede zwangerschap voor vrouwen met een chronische colitis realiseerbaar blijkt.

Voorafgaand was de Algemene Leden Vergadering van de vnVa. In een geanimeerde vergadering werd aandacht geschonken aan alle lopende zaken, maar ook afscheid genomen van voorzitter Sylvia Buis. Zij heeft zich in de afgelopen 3 jaar enorm ingespannen om de betekenis van een bijzondere vereniging als de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen duidelijk te maken: naar de buitenwereld, maar ook onderling, waar wij als vrouwelijke artsen voor willen staan.

Wij hebben nog geen nieuwe voorzitter gevonden voor onze vereniging. Dat gaat natuurlijk lukken, maar wie oh wie durft de uitdaging aan? Ook als je geen voorzitter wilt worden, is er plek in het bestuur. Hoewel arts en vrouw al aardig de norm aan het worden is, heeft de vereniging nog niets van haar bestaansrecht verloren: wij willen ons inzetten voor belangenbehartiging voor vrouwelijke artsen, kansen voor vrouwelijke artsen en vrouwspecifieke geneeskunde. Dagelijks worden wij geconfronteerd met het feit dat dit extra aandacht vraagt. Het komende verenigingsjaar gaan wij met frisse moed aan de slag waarbij wij de relatie tussen de leden en andere organisaties zullen blijven versterken. Met volgend jaar een lustrumjaar (85 jaar!) is er veel te doen. Voorlopig zal ondergetekende als vicevoorzitter de honneurs waarnemen.

Inmiddels zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer ook weer achter de rug. Helaas is het aantal vrouwelijke leden niet toegenomen, integendeel, en is onze oud-voorzitter Marit Volp door de terugval van de PvdA ook buiten de boot gevallen. Ook het gegeven dat er geen enkele arts meer in de Tweede Kamer zit roept bij mij wat zorgen op. Het goede nieuws is dat Lilianne Ploumen wel met voorkeursstemmen in de Kamer is gekozen. Met haar actie “She decides” heeft zij een geweldige actie ontketend als tegenwicht voor de plannen van Donald Trump, waarbij de keuzevrijheid van vrouwen ten aanzien van hun rechten op zelfbeschikking en kinderwens over de gehele wereld beperkt dreigt te worden door het verlies van financiële middelen.

Volg de nieuwsbrief want daar worden inspirerende bijeenkomsten gemeld. Ook worden vrouwspecifieke zaken in de gezondheidszorg gesignaleerd. En wil je zelf een artikel of bericht aanleveren, dan is dat van harte welkom!

- Lydia Ketting-Stroet, voorzitter a.i.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media