HomeVan de voorzitterVoorwoord nieuwsbrief mei 2017

LydiaWat zegt het over een samenleving waarin seksuele intimidatie door grote groepen mensen als normaal wordt beschouwd? De afgelopen weken kwam een flinke discussie los na een kritisch artikel van Rosanne Hertzberger en Loes Reijmer (NRC 21/4/17 resp. de Volkskrant 29/4/17) waarbij adverteerders werden opgeroepen om niet meer te adverteren op GeenStijl en Dumpert in verband met hun zeer vrouwonvriendelijke benadering. Er ontstond een ware hetze waarbij de kennelijke populariteit van nieuwssites als GeenStijl en Dumpert mij heeft verbaasd. Persoonlijk vind ik dat schokkend, maar de open brief die gepubliceerd werd door een collectief van bekende Nederlandse mediavrouwen deed mij deugd.

De hele discussie is vooral opvallend geworden, omdat grote adverteerders bewust werden gemaakt van hun bijdrage aan het in stand houden van deze sites. Een aantal wil niet meer geassocieerd worden met de vrouwonvriendelijke inhoud van GeenStijl en Dumpert. Wellicht is alleen via de portemonnee invloed mogelijk op dit soort sites en GeenStijl reageerde dan ook gebeten. Dat adverteerders zich van geen kwaad bewust waren, is overigens opmerkelijk. Als artsen weten wij dat de relatie adverteerder/producent en voorschrijver/bemiddelaar niet gemakkelijk onafhankelijk te maken is. Daar zit doorgaans wel een strategie achter.

Het onderwerp seksuele intimidatie is een verschijnsel waar wij als VNVA geregeld aandacht voor vragen. Op de werkvloer komt het voor, maar ook tijdens de opleiding. In het verleden is er door de VNVA een meldpunt opgericht voor studenten, bereikbaar via de VNVA-site, om laagdrempelig begeleiding over de aanpak te krijgen. Door deze situaties niet geïsoleerd te zien maar gezamenlijk aan te pakken kunnen we misschien meer bereiken in het voorkomen van dit gedrag.

Van seksuele intimidatie naar seksueel en familiaal geweld is het niet zo’n hele grote stap. Onderzoek hiernaar is al een aantal jaren een speerpunt van de vakgroep van Toine Lagro-Janssen met het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen als expertisecentrum. Zij bestaan dit najaar 5 jaar. Als VNVA willen wij bijdragen aan de aandacht voor deze misstanden. Onze volgende ledenvergadering zal gekoppeld worden aan hun lustrumbijeenkomst. Door alle aandacht voor seksuele intimidatie hoop ik dat wij met elkaar manieren vinden om dit ongewenste gedrag te doorbreken.

- Lydia Ketting-Stroet, voorzitter a.i.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media