HomeVan de voorzitterVoorwoord nieuwsbrief juni 2017

LydiaMet het frequenter uitkomen van de nieuwsbrief kan ik gemakkelijker aansluiten bij allerlei actuele situaties. In deze warme juni maand heb ik kunnen genieten van werkelijk een langste dag door een avond in de tuin. Dit vind ik heerlijk, en zo zijn er meer ontwikkelingen waar ik warm van word.

Ik lees over persoonsgerichte zorg, namelijk dat de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving er voor pleit om minder volgens richtlijnen te werken maar meer met aandacht voor de patiënt. Fijn!

Nu màg ik ook doen wat ik altijd al doe en met mij vele artsen. Vooral vrouwen nemen meer tijd voor hun consult en geven dus meer aandacht aan hun patiënt dan volgens het stramien van de financiering zou mogen. Ik ging naar een bijeenkomst van onze GEZ (geïntegreerde eerstelijns zorggroep) over persoonsgerichte zorg. Ten aanzien van de inzet van de diverse hulpverleners zit het doorgaans wel goed. De frustratie zit hem vaak in de niet-drempelloze samenwerking en beperkingen vanuit de zorgverzekering. Wat opviel was de behoefte aan aandacht voor de zorgverleners om te kunnen functioneren zoals zij idealiter zouden willen functioneren! Daarin speelt regie over eigen werkzaamheden een grote rol. Zou daar nu weer meer ruimte voor gaan komen? Als Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen proberen wij in ieder geval thema’s aan te reiken waarmee we onze idealen kunnen delen en versterken.

Zo geeft het mij binnen de VNVA een warm gevoel door de samenwerking met een klein clubje leden dat heel actief is. Dit zou ik graag willen delen met zo veel andere leden, maar dat is momenteel toch moeilijk. Wij zoeken nog steeds naar mensen die mee willen doen en bijdragen aan het bestuur of lustrumcommissie. Ook voor kortere projecten willen wij graag in contact komen met vrouwelijke collega’s. Dus geef je op en maak gebruik van het inspirerende contact tussen vrouwen van allerlei leeftijden en met verschillende specialisaties.

Als VNVA gaan we verder met het zoeken naar mogelijkheden om vrouwen te steunen in hun professionele ontwikkeling. Zo hebben wij al jaren de Corrie Hermann Prijs, waarbij een collega met mooie prestaties op het gebied van gender en geneeskunde een podium krijgt. Maar we doen meer: In 2015 is voor de eerste keer de Els Borst Oeuvreprijs uitgereikt. Toen aan Rebecca Gompert en Gunilla Kleiverda voor hun baanbrekende inspanningen middels Women on Waves om het recht voor vrouwen op abortus te kunnen steunen. In 2018 willen wij opnieuw de Els Borst Oeuvreprijs uitreiken tijdens ons 17e lustrum. Wij willen jullie vragen om voordrachten te doen voor deze respectabele prijs.

Daarnaast willen wij een nieuwe prijs instellen om allerlei soorten van gendergerichte activiteiten te waarderen: de VNVA Essay Prijs. In de VNVA Najaarsledenvergadering op 20 oktober 2017 zullen wij de precieze voorwaarden bekend maken, maar ik kan verklappen dat wij allemaal door een mooi essay te schrijven in aanmerking kunnen komen voor deze prijs!

Als laatste kreeg ik een warm gevoel van de steunbetuiging van een mannelijke collega voor onze activiteiten. Hij wilde wel lid worden! Dat kan niet volgens onze statuten, maar dat deed ons realiseren dat wij van veel meer mensen steun voor onze activiteiten zouden kunnen krijgen. Het verenigingsleven staat onder zware druk maar de betrokkenheid vast niet! Dus lees je deze nieuwsbrief als niet-lid en waardeer je onze activiteiten? Maak gebruik van de VNVA Supportbutton op onze site!

Ik wens jullie een aangename zomer toe en veel leesplezier!

 

- Lydia Ketting-Stroet, voorzitter a.i.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media