HomeVan de voorzitterVoorwoord nieuwsbrief augustus 2017

LydiaDe zomer lijkt doorgaans een rustiger periode, tenzij jij degene bent die achterblijft! Met veranderingen in beschikbaarheid van waarnemers (veel minder!) was het voor mijn collega’s en mij behoorlijk doorwerken. Wat dan opvalt, is de complexiteit van de zorg die op het bordje van de huisarts komt. Alleenstaande ouderen waar een goede plek voor gevonden moet worden als er zich een calamiteit voordoet (oh, hadden we nog maar verzorgingshuizen!), ingewikkelde gezinssituaties die multidisciplinaire aanpak vergen en de vele instanties in de jeugdzorg. Dit gaat gewoon door, ook als mijn praktijkondersteuner, die veel regelt in de ouderenzorg, afwezig is.

Het werken in het grotere team van onze groepspraktijk bevalt mij doorgaans prima, maar ik zie op deze schaal al waar de stroperigheid ontstaat. Zo is het ook met de samenwerking met de ziekenhuizen en andere instellingen: alles gaat via zoveel schijven dat er veel mis kan gaan en vertraging kan oplopen. Automatisering lijkt vooralsnog weinig te helpen. Het is geen kwestie van onwil om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar wel een kwestie van tijd. De eisen in de (patiënten) zorg zijn steeds veeleisender geworden en alles lijkt gisteren al opgelost te moeten zijn.

Zelfs rondom het einde van het leven is de samenleving veeleisender geworden: euthanasie lijkt een steeds vaker gewenste optie. De discussie over een “voltooid leven pil” is een politieke tijdbom hoewel deze waarschijnlijk in de koelkast belandt bij de formatie. Wij hebben als artsen een belangrijke rol in de dagelijkse praktijk rondom palliatieve zorg maar lijken die naar de politiek niet op te eisen. Ik hoop maar dat Medisch Contact ook in de Tweede Kamer gelezen wordt, want daarin komen wel de nodige standpunten langs.

Als VNVA mengen wij ons vooralsnog ook niet vaak in het politieke debat over de verschillende vormen van zorg die in Nederland geboden worden. Maar met ons ledenbestand, waar veel artsen ouderengeneeskunde en huisartsen bij zijn, zouden we over de palliatieve zorg eigenlijk wel eens een discussie kunnen organiseren. Als dat tot zinvolle conclusies leidt, luisteren ze in Den Haag natuurlijk wel naar ons!

Zelf begin ik dit najaar met de kaderopleiding palliatieve zorg. Ook hierbij is tijd de bron voor bezorgdheid. Deze tijd heb ik nodig en wil ik graag vinden, maar daar heb ik de inzet van onze leden bij nodig: wij zijn nog steeds naarstig op zoek naar bestuursleden, waaronder een voorzitter. Dus weet je iemand of wil je zelf bijdragen aan de ontwikkeling van onze vereniging, meld je alsjeblieft, want het is leuk en leerzaam.

 

- Lydia Ketting-Stroet, voorzitter a.i.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media