HomeVan de voorzitterVoorwoord nieuwsbrief december 2017

LydiaHet einde van het jaar 2017 nadert met rasse schreden, een jaar waarin we als VNVA enkele hoogtepunten kenden, maar ook een jaar waarin onze zorgen groter zijn geworden. Gelukkig zijn er jongere enthousiaste leden die samen met de vaste kern de schouders er onder zetten om van ons lustrumjaar 2018 een feest te maken!

Solidariteit is het thema van ons lustrum en dat spreekt in de kersttijd natuurlijk extra aan. Wij zien veel aspecten langskomen in maatschappelijke discussies waarin wij een voorzet zien voor de vormgeving van ons lustrumthema. Internationaal speelt het vluchtelingenprobleem een grote rol, maar ook de achterstandspositie van vrouwen in de hele wereld geeft genoeg aanknopingspunten.
In eigen land kunnen we met solidariteit ook vele kanten op, maar wij willen in ons lustrum aandacht geven aan de solidariteit tussen de generaties.

Misschien is het ook tijd om niet zozeer de nadruk te leggen op verschillen tussen allerlei groepen in de samenleving. Het is veel constructiever om aandacht te hebben voor wat iedereen nodig heeft om zich volwaardig te kunnen ontplooien en mee te kunnen doen in deze wereld. In de media vind ik het opvallend dat er steeds tegenstellingen worden gecreëerd, waarbij het belang daarvan voor onze samenleving, waarin we iedereen kansen willen geven, niet duidelijk wordt.
En we zijn er ook nog lang niet: het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft positieve berichten over een groot deel van de samenleving, maar er blijven groepen achter die zich niet gehoord voelen en weinig mogelijkheden hebben. Als dokters komen wij schrijnende zaken tegen, waarbij wij aan de sociale aspecten vaak niet heel veel kunnen doen, maar wel een steun in de rug bieden aan mensen die kwetsbaar zijn.

Volgens mij kunnen veel collega’s daar wel iets over schrijven!
Zijn er nog mensen die een mooi essay willen schrijven over zaken waar zij bevlogen mee bezig zijn? Wij bieden het komende jaar een podium om je stem te laten horen. Maar het is nu kort dag, dus lever je essay voor 1 januari 2018 in om mee te dingen naar de VNVA-essayprijs!

Namens het bestuur van de VNVA wens ik iedereen fijne feestdagen en een inspirerend 2018!

  

- Lydia Ketting-Stroet, voorzitter a.i.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media