HomeVan de voorzitterVoorwoord nieuwsbrief april/mei 2018

Voorwoord nieuwsbrief april/mei 2018

Van een nieuw bestuurslid

LobkeBij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben we de eerste prachtige lenteperiode al achter de rug en kijken we vooruit naar een zwoele zomer. Buiten ontluiken de bloesems in de bomen, bloemen en planten schieten de grond uit. Zoals ieder jaar worden onze kinderen weer aangespoord om vooral lekker veel buiten te spelen en zich niet te veel over te geven aan de verleidingen van tv en games. 

Vanaf dit voorjaar mag ik mij bestuurslid noemen van de VNVA en mag ik 'buiten spelen' in een vereniging die me zeer aan het hart gaat. Met veel plezier kijk ik vooruit naar alles wat ik nog mag gaan ontdekken en hoop ik onze vereniging mee vooruit te kunne helpen.

Lente gaat ook gepaard met nieuw leven. In onze tuin is dit al goed te zien aan de nestelende merels en mezen en verderop in de sloten zijn futen aan het baltsen. Ook in het VNVA-bestuur is er plots een hoge mate van nesteldrang, waardoor momenteel twee bestuursleden (ikzelf inbegrepen) zwanger zijn en deze zomer/najaar enige tijd minder beschikbaar zijn. Gelukkig hebben we al iemand bereid gevonden om tijdelijk in het bestuur voor waarneming te zorgen, maar extra handen zijn meer dan welkom. Dit is een goede manier om eens kennis te maken met de VNVA en de bestuursactiviteiten.

Wij nodigen je dan ook van harte uit om eens deel te nemen aan een bestuursvergadering of met ons je interesses en mogelijkheden te delen.

  

- Lobke van Overbeek, bestuurslid VNVA

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media