HomeVan de voorzitter

Van de interim voorzitter

De VNVA is een van de vele 'girls netwerken' om als vrouwelijke arts 'iets te brengen en te halen' op zakelijk of persoonlijk gebied. Vrouwen blijken soms wat huiveriger in netwerken dan het 'old boys network', maar het aantal vrouwennetwerken neemt nog steeds toe. Omdat vrouwennetwerken vaak met vergelijkbare zaken bezig zijn, zoeken we als bestuur (hernieuwd) contact met andere organisaties. Lydia Ketting is nog steeds onze vertegenwoordiger bij koepelorganisatie NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) en we hebben eerder al gemeld dat we partner zijn geworden van Women Inc. Je kunt gratis lid worden van dit grote vrouwennetwerk dat momenteel vooral geld en gezondheid als speerpunten heeft. Zij organiseren veel activiteiten en zijn vaak aanwezig in de media en in deze Nieuwsbrief lees je onder andere de ervaringen van Geneviève Koolhaas. Ook hebben we uitgebreid gesproken met bestuursleden Anneke van Doorne, Jacqueline Santen en Noëlle Leufkens van de VVAO, de Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding. Elders in de Nieuwsbrief vind je een korte introductie en link naar hun website. Hun doelstellingen zijn zeer herkenbaar en het kan heel boeiend zijn om eens aan te schuiven bij hun (lokale) netwerken en trainingen en andere academische vrouwen te ontmoeten. Recent hebben we het LVNH (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren) op bezoek gehad, in de persoon van Marinel Gerritsen en ook hier staat het netwerken, vrouwelijk talent stimuleren en het beïnvloeden van de agenda van universiteitsbestuurders hoog op de agenda. De website van het LVNH bevat een schat aan gegevens over vrouwelijke (en mannelijke) studenten en hoogleraren, en met name de onderstaande grafiek is illustratief.

weten-mv-g2

Op 16 april was ik aanwezig bij een bijeenkomst van universitaire netwerken zoals de LVNH, VVAO, vrouwennetwerken van LUMC, Wageningen en Utrecht en Amsterdam. Bestuurders van deze organisaties wisselden hun ervaringen uit, met opvallend veel overeenkomsten. Zo hebben alle netwerken doelen als netwerken, versterken van de professionele ontwikkeling van vrouwen, het bevorderen van vrouwen in hogere functies, aandacht vragen voor werk privé balans, adviseren en het aandragen van genderthema's. Ondanks de gedrevenheid en het plezier in het (meestal vrijwilligers)werk, hebben veel vrouwennetwerken soms moeite zich duidelijk te profileren naar de buitenwereld, zijn er vaak weinig actieve leden en blijken jonge mensen geen lid meer te worden. In verschillende werkvormen onder leiding van trainer Linda van der Wal (zie ook haar boek bij de recensies) kwamen we tot een lange lijst tips en aandachtspunten, met als een van de speerpunten gebruik maken van elkaar netwerk(activiteiten) dus dat sluit mooi aan bij onze strategie. De komende maanden zullen we als bestuur kijken welke aanbevelingen we als VNVA kunnen toepassen. Ook gaan we door met het netwerken met andere organisaties en wisselen we agenda's uit op de website. 

Heb je een tip voor een vereniging of netwerk, laat het ons even weten. En netwerken binnen de VNVA blijft inspirerend, dus heb je zin om in je regio zelf een netwerkbijeenkomst te organiseren, neem dan contact op met het VNVA secretariaat.

Lees meer...

Zorginnovatiereis klNet als voorgaande jaren heeft de VNVA een uitnodiging gekregen om mee te gaan met de Zorginnovatiereis. Het is een reis voor onder andere zorgbestuurders en vertegenwoordigers uit allerlei curatieve sectoren, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en beroepsorganisaties, en gezien het kleine aantal vrouwelijke deelnemers (tien procent) was hier van diversiteit nog onvoldoende te merken. Wel was in de gesprekken tussendoor veel ruimte om onderwerpen aan de orde te brengen zoals het grote aantal werkloze jonge klaren (80% is vrouw bleek uit een recente enquête van de Jonge Orde), seksespecieke zorg en de redenen om tijdens de opleiding zwanger te worden. Werk en privé combineren blijft een boeiend onderwerp, en verder is er, mede naar aanleiding van de opmerkingen uit de ledenraadpleging, ook veel gesproken over marktwerking in de zorg en de gevolgen voor de professional (en gelukkig waren er ook meerdere huisartsen en medisch specialisten om de dagelijkse praktijk te illustreren.

De reis ging naar België, een land dat we kennen vanwege het remgeld en het zelf kiezen van je arts (met hoofdpijn mag je naar de neurochirurg als je dat wilt). Tijdens de vele bezoeken aan eerste en tweede lijn, ministerie en Europese commissie werd het beeld een stuk genuanceerder. Artsen moeten vaak hard werken om hun patiënten bij zich te houden, zorgprofessionals zijn nauwelijks georganiseerd, (er is geen tegenhanger van de VNVA en de feminisering is groeiende), mutaliteiten (ziekenfondsen) pompen het geld door dat patiënten voorschieten en doen nauwelijks aan regelgeving, er zijn veel ligdagen, en de financiering van de zorg is erg lastig. Daarentegen zouden patiënten tevreden zijn met de vrije keuze en het stabiele systeem, de zorgkosten zijn grotendeels vergelijkbaar met Nederland en er heerst geen cultuur van indicatoren en verantwoording afleggen . Het viel op dat de sfeer erg ontspannen was, en dat veel meer dan in Nederland de patiënt als uitgangspunt leek te nemen, ook rond het EPD (waar de patiënt met zijn identiteitspas elke zorgverlener kortdurend toestemming kan geven het systeem in te zien, om te beginnen op medicatie). De algemene indruk was dat we nog wel wat kunnen leren van de meer ontspannen houding, ruimte voor initiatief en de beperkte regelgeving waardoor het vertrouwen van en in de patiënt en zorgverlener ook in Nederland kan groeien en de zorg meer ruimte kan geven dan nu het geval is. Ik hoop dat we rond dit thema de komende tijd meer gaan horen.

Uit de reis heb ik in elk geval een concreet verzoek aan de VNVA meegekregen. Zijn er ideeën vanuit de VNVA om het probleem van werkloze jonge klaren op te lossen of te verminderen? Heb je ervaring met initiatieven, ben je zelf in deze situatie of heb je tips om aan de slag te komen, laat het de VNVA weten.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media