HomeVan de voorzitter

Van de interim voorzitter

Als onderdeel van de Zorginnovatiereis 2014 was op 26 augustus een terugkommiddag gepland. Met een groot aantal bestuurders (en opvallend meer vrouwen dan tijdens de reis!) van onder andere artsenverenigingen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, bankwezen en private sector luisterden we naar Raul Mill, bestuurder bij de Estse E-health Foundation. Met een strakke regie vanuit de overheid, met een zorgverzekeraar (à la NHS) en 21 ziekenhuizen en minder dan 500 huisartsen is een goedlopend EPD systeem ontwikkeld waarbij de patiënt ook inzicht heeft in eigen dossiers. Toch lag de focus in onze tafeldiscussies niet op het EPD, maar juist op het implementeren van E-health voor behandeling en zelfmanagement. 

Minister Schippers heeft grote ambities voor het faciliteren van E-health programma's voor chronisch zieken, beeldschermconsulten voor ouderen en de behoefte van de patiënt meer centraal te staan. Knelpunten zijn er genoeg: financiën, gebrek aan standaardisatie, onvoldoende bewijs van werkzaamheid en onbekendheid bij dokters en zorgorganisaties over de mogelijkheden. In de terugkoppeling van meerdere discussiegroepen kwam naar voren dat er door E-health allerlei standaardprocessen sneller doorlopen kunnen worden (bijvoorbeeld de patiënt levert zelf al informatie aan, er is een vast behandelschema) en er meer ruimte ontstaat voor de zogenaamde 'special added value of the doctor'.

Gezien het strakke programma was er geen gelegenheid om andere thema's aan te snijden, maar wat ik vooral meeneem naar de VNVA is de vraag of vrouwelijke artsen mogelijk snellere adaptors zijn van E-health programma's en kansen zien om de zorg te verbeteren. Graag hoor ik terug hoe jullie ervaring is met E-health, of jullie programma's kunnen aanbevelen, mogelijk ook op het gebied van genderspecifieke zorg, Het zou leuk zijn deze ervaringen terug te kunnen koppelen, want met zoveel bestuurders merk je dat de intentie om E-health te gaan doen groot is, maar de insteek op de werkvloer erg onduidelijk is. En vertaalslagen moeten we zeker maken: ik had een uitdraai van een pagina patiëntendossier mee van een 80 jarige mee. Dat was voor de bestuurders aan tafel toch wel een eye opener, want ja, je kunt wel inzicht hebben maar of je er iets van begrijpt?

Lees meer...

De geslaagde veiling voor het Novib Oxfam onderwijsproject in Uganda tijdens het VNVA lustrum congres kreeg nog een vervolg: Corrie Hermann en ik waren uitgenodigd bij Novib directeur Farah Karimi om eens te praten over samenwerking. Farah was onder de indruk van het enthousiasme van de VNVA leden en zo zaten we in Den Haag te praten over ontwikkelingssamenwerking, vrouwelijke artsen, raakvlakken en.. vrouwencondooms. Oxfam Novib blijkt al jaren bezig met het op de kaart zetten van het vrouwencondoom, een wat vormeloze plastic zak met twee nuvaring achtige ringen waaraan je in je anticonceptieadvies in Nederland meestal niet denkt. Met groot enthousiasme vertelde Farah over het proces om vrouwen meer zeggenschap over hun seksuele gezondheid (inclusief soa risico) te geven. Nadat kwaliteit en gebruiksgemak gegarandeerd waren (een project apart) moest het nog richting Afrikaanse gebruikers. Omdat het toch een wat vreemd product was werd niet gekozen voor overtuigen met medische argumenten maar voor de strategie van de markt. Met fancy verpakkingen en namen als ‘Elegance’, gepromoot door enthousiaste gebruiksters werd de distributie verzorgd vanuit kapperszaken. In die regio’s, zo vertelde Farah, raakt het vrouwencondoom ‘hip’ en het wat zuigende geluid werd geframed als ‘bij echte mannen maakt het geluid’. Vrouwen blijken zich vrijer en veiliger te voelen, en gebruiken het preventief omdat ‘ze misschien wel verkracht kunnen worden’. Corrie trok gelijk de verbinding naar Aletta Jacobs, die in het pessarium, een voorloper van het vrouwencondoom, een belangrijke stap naar meer vrijheid voor de vrouw zag. Dus zeker een gemeenschappelijk thema om samen met Oxfam Novib nog eens verder over te praten.

En nu de VNVA. Ik maak de link vanwege drie aspecten die in dit project zo goed lijken te werken: zorg voor een goed product, verpak je boodschap aantrekkelijk en ga netwerken. Uit de grote enquête van twee jaar geleden bleek dat de VNVA nog steeds van waarde is, maar dat de uitstraling wat kleurloos is geworden en niet altijd meer zo duidelijk is waarvoor we staan. Terugkerend naar het vrouwencondoomproject: dan scoren we op alle punten niet zo goed. Toch gebeurt er van alles (bijvoorbeeld het lustrum in Noord Nederland, samenwerking met andere organisaties zoals Women Inc, workshops op universiteiten) en er is nog genoeg te doen, denk aan de werkloze jonge klaren, de moeite die het nog steeds kost om een goede werk privé balans te vinden, seksuele intimidatie, etc. Op dit moment zijn we als bestuur bezig om te kijken hoe en waarmee we leden en vrouwelijke artsen in het algemeen kunnen ondersteunen. Daarbij zullen we ook moeten kijken naar de verpakking en PR. Het belang van diversiteit hoeven we mannen niet meer uit te leggen, maar hoe framen we een van de grote ontwikkelingen van de 21e eeuw: de feminisering van het artsenvak?
Alle input is welkom, en graag horen we nu al ‘wat wil jij van je VNVA netwerk?’

Lees meer...

De VNVA is een van de vele 'girls netwerken' om als vrouwelijke arts 'iets te brengen en te halen' op zakelijk of persoonlijk gebied. Vrouwen blijken soms wat huiveriger in netwerken dan het 'old boys network', maar het aantal vrouwennetwerken neemt nog steeds toe. Omdat vrouwennetwerken vaak met vergelijkbare zaken bezig zijn, zoeken we als bestuur (hernieuwd) contact met andere organisaties. Lydia Ketting is nog steeds onze vertegenwoordiger bij koepelorganisatie NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) en we hebben eerder al gemeld dat we partner zijn geworden van Women Inc. Je kunt gratis lid worden van dit grote vrouwennetwerk dat momenteel vooral geld en gezondheid als speerpunten heeft. Zij organiseren veel activiteiten en zijn vaak aanwezig in de media en in deze Nieuwsbrief lees je onder andere de ervaringen van Geneviève Koolhaas. Ook hebben we uitgebreid gesproken met bestuursleden Anneke van Doorne, Jacqueline Santen en Noëlle Leufkens van de VVAO, de Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding. Elders in de Nieuwsbrief vind je een korte introductie en link naar hun website. Hun doelstellingen zijn zeer herkenbaar en het kan heel boeiend zijn om eens aan te schuiven bij hun (lokale) netwerken en trainingen en andere academische vrouwen te ontmoeten. Recent hebben we het LVNH (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren) op bezoek gehad, in de persoon van Marinel Gerritsen en ook hier staat het netwerken, vrouwelijk talent stimuleren en het beïnvloeden van de agenda van universiteitsbestuurders hoog op de agenda. De website van het LVNH bevat een schat aan gegevens over vrouwelijke (en mannelijke) studenten en hoogleraren, en met name de onderstaande grafiek is illustratief.

weten-mv-g2

Op 16 april was ik aanwezig bij een bijeenkomst van universitaire netwerken zoals de LVNH, VVAO, vrouwennetwerken van LUMC, Wageningen en Utrecht en Amsterdam. Bestuurders van deze organisaties wisselden hun ervaringen uit, met opvallend veel overeenkomsten. Zo hebben alle netwerken doelen als netwerken, versterken van de professionele ontwikkeling van vrouwen, het bevorderen van vrouwen in hogere functies, aandacht vragen voor werk privé balans, adviseren en het aandragen van genderthema's. Ondanks de gedrevenheid en het plezier in het (meestal vrijwilligers)werk, hebben veel vrouwennetwerken soms moeite zich duidelijk te profileren naar de buitenwereld, zijn er vaak weinig actieve leden en blijken jonge mensen geen lid meer te worden. In verschillende werkvormen onder leiding van trainer Linda van der Wal (zie ook haar boek bij de recensies) kwamen we tot een lange lijst tips en aandachtspunten, met als een van de speerpunten gebruik maken van elkaar netwerk(activiteiten) dus dat sluit mooi aan bij onze strategie. De komende maanden zullen we als bestuur kijken welke aanbevelingen we als VNVA kunnen toepassen. Ook gaan we door met het netwerken met andere organisaties en wisselen we agenda's uit op de website. 

Heb je een tip voor een vereniging of netwerk, laat het ons even weten. En netwerken binnen de VNVA blijft inspirerend, dus heb je zin om in je regio zelf een netwerkbijeenkomst te organiseren, neem dan contact op met het VNVA secretariaat.

Lees meer...

Zorginnovatiereis klNet als voorgaande jaren heeft de VNVA een uitnodiging gekregen om mee te gaan met de Zorginnovatiereis. Het is een reis voor onder andere zorgbestuurders en vertegenwoordigers uit allerlei curatieve sectoren, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en beroepsorganisaties, en gezien het kleine aantal vrouwelijke deelnemers (tien procent) was hier van diversiteit nog onvoldoende te merken. Wel was in de gesprekken tussendoor veel ruimte om onderwerpen aan de orde te brengen zoals het grote aantal werkloze jonge klaren (80% is vrouw bleek uit een recente enquête van de Jonge Orde), seksespecieke zorg en de redenen om tijdens de opleiding zwanger te worden. Werk en privé combineren blijft een boeiend onderwerp, en verder is er, mede naar aanleiding van de opmerkingen uit de ledenraadpleging, ook veel gesproken over marktwerking in de zorg en de gevolgen voor de professional (en gelukkig waren er ook meerdere huisartsen en medisch specialisten om de dagelijkse praktijk te illustreren.

De reis ging naar België, een land dat we kennen vanwege het remgeld en het zelf kiezen van je arts (met hoofdpijn mag je naar de neurochirurg als je dat wilt). Tijdens de vele bezoeken aan eerste en tweede lijn, ministerie en Europese commissie werd het beeld een stuk genuanceerder. Artsen moeten vaak hard werken om hun patiënten bij zich te houden, zorgprofessionals zijn nauwelijks georganiseerd, (er is geen tegenhanger van de VNVA en de feminisering is groeiende), mutaliteiten (ziekenfondsen) pompen het geld door dat patiënten voorschieten en doen nauwelijks aan regelgeving, er zijn veel ligdagen, en de financiering van de zorg is erg lastig. Daarentegen zouden patiënten tevreden zijn met de vrije keuze en het stabiele systeem, de zorgkosten zijn grotendeels vergelijkbaar met Nederland en er heerst geen cultuur van indicatoren en verantwoording afleggen . Het viel op dat de sfeer erg ontspannen was, en dat veel meer dan in Nederland de patiënt als uitgangspunt leek te nemen, ook rond het EPD (waar de patiënt met zijn identiteitspas elke zorgverlener kortdurend toestemming kan geven het systeem in te zien, om te beginnen op medicatie). De algemene indruk was dat we nog wel wat kunnen leren van de meer ontspannen houding, ruimte voor initiatief en de beperkte regelgeving waardoor het vertrouwen van en in de patiënt en zorgverlener ook in Nederland kan groeien en de zorg meer ruimte kan geven dan nu het geval is. Ik hoop dat we rond dit thema de komende tijd meer gaan horen.

Uit de reis heb ik in elk geval een concreet verzoek aan de VNVA meegekregen. Zijn er ideeën vanuit de VNVA om het probleem van werkloze jonge klaren op te lossen of te verminderen? Heb je ervaring met initiatieven, ben je zelf in deze situatie of heb je tips om aan de slag te komen, laat het de VNVA weten.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media