HomeVNVA Essay Prijs

 VNVA Essay Prijs  

 Female doctorDe VNVA Essay Prijs is in het leven geroepen om meer aandacht voor gender of vrouw-geassocieerde maatschappelijk en wetenschappelijk onderzoek te verkrijgen. Een essay schrijven is een laagdrempelige en toegankelijke wijze voor artsen van diverse vakgebieden om deel te nemen. Een wetenschappelijke basis is niet noodzakelijk. De opdracht kan worden geschreven zonder hoge publicatie-eisen.

De VNVA Essay Prijs wordt gelanceerd tijdens de VNVA Najaarsledenvergadering op 20 oktober 2017.
Aansluitend aan de VNVA Voorjaarsledenvergadering op 24 maart 2018 worden een aantal pitches gehouden waarop men in het komende half jaar kan stemmen.
Tijdens het lustrumcongres in oktober 2018 zal dan de eerste Essayprijs worden uitgereikt.

Aanmeldingen kunnen gemaild worden naar: vnvamail@vnva.nl.

  

Laatst aangepast op maandag, 11 december 2017 14:15

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media