HomeWho is WhoNational Coordinator

Maayke Sluman is the current National Coordinator from The Dutch Society of Female Doctors towards the MWIA. She works closely with the current VP and is being supported by the VNVA committee of foreign/international affairs.

Maayke Sluman

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media