HomeWomen Inc

Women inc

WOMEN Inc. en de VNVA slaan de handen ineen om vrouwelijke artsen te versterken! De VNVA behartigt de belangen van vrouwelijke artsen en WOMEN Inc. is hét netwerk voor vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken. Door de netwerken aan elkaar te verbinden, worden aan beide netwerken waarde, ervaring en kennis toegevoegd en ontstaat er een grotere bron waaruit vrouwen kunnen putten om zichzelf te versterken.

Naast het versterken van vrouwen zetten de VNVA en WOMEN Inc. zich beide in voor genderspecifieke gezondheidszorg. Ze pleiten ervoor dat er binnen de huidige lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg meer rekening wordt gehouden met sekse en gender. WOMEN Inc. maakt deel uit van de Alliantie Gender & Gezondheid, een samenwerkingsverband tussen verschillende medische experts, wetenschappers, het bedrijfsleven, kennisinstituten en vertegenwoordigers van de overheid. Met de samenwerking tussen WOMEN Inc. en de VNVA wordt de Alliantie Gender & Gezondheid versterkt met 1.700 vrouwelijke artsen die onderdeel uitmaken van de VNVA.

Door het partnership met Women Inc. kunnen VNVA leden zich gratis aansluiten bij Women Inc. Ga naar www.womeninc.nl/aanmelden/ en gebruik de kortingscode VNVA1777.

Impressie van het symposium door Clara Peters

 

De toekomst van de gezondheidszorgSymposium georganiseerd door Women Inc. met als hoofdthema genderspecifieke gezondheidszorg op 7 maart 2016. De plek waar de bijeenkomst werd gehouden was al bijzonder: Corpus in Oegstgeest, het 35 meter hoge lichaam van de mens, waar je interactief van alles te weten kunt komen over het menselijk lichaam: een tocht, die je na de bijeenkomst nog kon ondernemen.
De deelnemers vormden een bont geheel van artsen(m/v) en andere zorgprofessionals, hoogleraren, beleidsmakers, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, onderzoeksinstituten en patiëntenorganisaties.

Lees meer...

Women Inc. 2 klDe Alliantie Gender & Gezondheid is opgericht in december 2011 en bestaat uit beleidsmakers, artsen, GGZ-deskundigen, zorgverzekeraars, kennisinstituten, vrouwenorganisaties, docenten en wetenschappers. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg door in te zetten op gendersensitieve gezondheidszorg. De drie pijlers van de alliantie zijn onderzoek, onderwijs en bewustwording.
Het initiatief van de alliantie lag bij WOMEN Inc. Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap is vervolgens de Alliantie opgericht. Dit heeft onder andere geleid tot het Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde en bijeenkomsten in verschillende UMC’s met gendersensitieve thema’s zoals de menopauze, hart- en vaatziekten, gendersensitief onderwijs en geneesmiddelenonderzoek.
Namens de VNVA ben ik lid van de alliantie. Dit houdt in mijn geval in dat ik zowel bij de vergaderingen van de alliantie aanwezig ben, maar ook bij de werkgroep onderzoek.
Op 16 december 2014 vond een bijeenkomst van de alliantie Gender & Gezondheid plaats georganiseerd door WOMEN Inc. Doel was om vanuit verschillende invalshoeken te brainstormen over hoe we kunnen zorgen dat er meer aandacht komt voor de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Het mooie is dat in de alliantie veel kennis aanwezig is en dat die kennis elkaar versterkt. De tafeldiscussies op 16 december gaven veel energie en ook leuke concrete manieren om meer met gender te doen. Uiteraard zal het mede van de artsen in de spreekkamer afhangen of de ideeën daadwerkelijk geïmplementeerd wordt.
Een belangrijk onderdeel van de alliantie is onderzoek. De alliantie is zeer sterk betrokken bij het opstellen van de onderzoeksagenda Gender & Gezondheid van ZonMw. Zo vond op 10 februari een invitational conference plaats bij ZonMw om de onderzoeksagenda te bespreken.
WOMEN Inc. is een organisatie die veel vrouwen vertegenwoordigt. Deze organisatie roept namens vrouwen op tot een gendersensitieve zorg. Het mobiliseren van onder andere artsen is één van hun doelen. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? We kunnen er op rekenen dat steeds meer vrouwen (en ook mannen) aan ons in de spreekkamer zullen vragen of de zorg die zij krijgen wel gendersensitief is. En dat vind ik een hele legitieme vraag, gezien de grote verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om bijvoorbeeld klachtenpresentatie, diagnostiek, reacties op en bijwerkingen van medicatie en de incidentie en prevalentie van bijna alle ziektes.
Als lid van de alliantie en actief lid van de VNVA vind ik het interessant om na te denken hoe wij onze leden (en daarna hopelijk als een olievlek alle artsen in Nederland) kunnen informeren over gendersensitieve zorg. Natuurlijk is meer onderzoek nodig, maar ook nu al is veel bekend. Want of we nu willen of niet, onze patiënten gaan er om vragen. En terecht!

door Hedwig Vos

©Rebke Klokke/WOMEN Inc.

Women Inc. 1 kl

Lees meer...

door Geneviève Koolhaas

Vrijdag 7 maart jl presenteerde Women Inc “De 100 Vrouwen van Nederland”. De professionele, stimulerende manier waarop Women Inc in een scala aan projecten awareness kweekt voor gezondheidszorg en geld spreekt mij enorm aan. Deze dag draaide het om de vrouwen achter alle financiële statistieken. Wij werden gevraagd naar onze mening en argumenten over diverse stellingen. Maar niet voordat we op de ‘meest geweldige John Travolta vloer ever’ bestaande uit 100 vakjes werden gepresenteerd. (foto Ilvy Njiokiktjien) women Inc 100 kl

Tijdens de repetities maakte zenuwen als snel ruimte voor positieve energie en bood het ruimte om te zien wat een geweldige diversiteit er zat in deze groep; in leeftijd, etniciteit, opleiding, persoonlijkheid. Actuele vraagstukken als de participatiewet werden getoetst. Met verbazing keek/luisterde ik naar de antwoorden, naar de verhalen achter de dames. Hun rol als mantelzorger waarin ze eigen belangen weer iets meer op de achtergrond schoven. Dat is wat we nu eenmaal doen voor onze dierbaren of gewoon voor een iemand die het hard nodig heeft. Iets waar je dan toch weer even stil van wordt…..

Met groeiende interesse luisterde ik naar Annemarie van Gaal, een charmante en succesvolle zakenvrouw. Haar persoonlijke verhaal illustreerde hoe tegenslagen haar sterker hebben gemaakt en zelfvertrouwen hebben gegeven. Hierin hebben doorzettingsvermogen en handelen vanuit je eigen kracht haar gemaakt tot de expert die ze nu is binnen de bancaire en commerciële wereld. Haar visie om te zorgen dat je financieel je zaakjes op orde hebt is er eentje die iedereen zou moeten horen. In ieder geval eentje waar ik graag nog een workshop over zou willen (en hierin ben ik niet de enige).

Na het plenaire gedeelte waren er nog additionele workshops, kon ik aan een tafel met 6 dames weer brainstomen volgens het concept ‘women linken’. Wat een gave manier is dit toch! In november vorig jaar leidde ik een tafel tijdens onze bestuurs/beleidsdag. Ook nu weer (in compleet ander gezelschap) was ik onder de indruk van de flexibiliteit, inzichten, kennis en know how die wij vrouwen dan inzetten om elkaar te stimuleren en steunen.

Buiten het officiële programma was er alle tijd om mensen te ontmoeten en netwerken. Een gesprek met oa Jannet Vaessen illustreerde hoe gemotiveerd iedereen is om door kennis te emanciperen en groeien. Dat er ook nog een boel werk aan de winkel is in de strijd voor goede genderspecifieke zorg is een feit. Deze dag was een groot succes. Door de juiste expertise, visie en een goed georganiseerd project zetten we zeker stappen! Hier maak ik me graag hard voor. Women Inc 009 kl

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media