HomeNieuws

Zwangere vrouwen doen vaak niet mee aan onderzoek, omdat ze kwetsbaar worden geacht. Maar wat ze kwetsbaar maakt, is een gebrek aan wetenschappelijke kennis. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, moeten onderzoekers stoppen met het uitsluiten van aanstaande moeders. Dat betogen onderzoekers van het Utrechtse Julius Center deze week in BMJ Journal of Medical Ethics.

Lees meer...

BIH in cooperation with the Institute of Gender in Medicine (GiM) announces the “BIH Excellence Award for Sex and Gender Aspects in Health Research”. The award aims to bring more visibility to sex and gender issues in translational research. It recognizes research excellence among renowned scientists working in the field of basic and/or clinical biomedical research with a focus on sex and gender aspects.

Lees meer...

Beeldje Beeldje1De VNVA ontving de vraag of bekend is welke vrouwelijke arts model heeft gestaan voor het beeldje op deze foto. Bij ons ging er geen lichtje branden, maar wellicht dat jij ons verder kunt helpen?

Lees meer...

Op 21 april 2017 presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. De RVS geeft de regering en het parlement advies over zorg en hulp in Nederland. 

Lees meer...

Fonds van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)

Ook dit jaar kunnen jonge, vrouwelijke wetenschappers profiteren van een travel grant (max. € 1.500,-) uit het LNVH Distinguished Women Scientists Fund. Deze travel grant is bestemd voor vrouwelijke in Nederland wonende postdocs tot drie jaar na hun promotie, die in het kader van hun onderzoek een buitenlandse reis willen gaan maken. Benieuwd naar de laureaten uit de vorige rondes? Neem dan vooral een kijkje op de LNVH website!

Lees meer...

Nenita La RoseNenita La Rose-Lont is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Zij volgt Dorenda Gerts op die per 20 mei jl. haar voorzitterschap heeft beëindigd.

Na haar studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam is Nenita La Rose 20 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Amsterdam, onder meer op het Kabinet van de Burgemeester en daarna als lid van het Management Team van het stadsdeel Zuidoost. Tot midden 2015 was zij ruim acht jaar directeur-bestuurder van Child Helpline International, een wereldwijd netwerk van kinderhulplijnen en kindertelefoons met het internationale secretariaat in Amsterdam. Thans is zij, na een opleiding tot Legal Mediator, zelfstandig adviseur en toezichthouder, mediator en coach. 

Lees meer...

Johanna Westerdijk werd in 1917 de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Westerdijk verdient een blijvende herinnering aan wie ze was en waar ze voor stond: niet alleen een gedreven wetenschapper met toewijding, lef en ambitie, maar ook een rolmodel. Naast een pionier in onderzoek naar plantenziekten was ze een wegbereider die zich voluit inzette om anderen, en met name jonge vrouwen, een kans te geven op een wetenschappelijke loopbaan.

Lees meer...
Steun het onderzoek van dr. Jeanine Roeters van Lennep

hart1gif

Jeanine wil de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen verbeteren. Daarom onderzoekt ze de invloed van de maandelijkse schommelingen van vrouwelijke hormonen. Het onderzoek kan direct de zorg voor vrouwen verbeteren. Want als er een duidelijk verband is tussen de maandelijkse cyclus en hartklachten, moeten artsen hiermee rekening houden bij het stellen van de diagnose. En misschien hoeven vrouwen alleen bepaalde medicijnen te slikken op de dagen dat de hartklachten het hevigst zijn.

Dit is dé kans voor vrouwen om antwoord te krijgen op hun vragen over de invloed van de menstruele cyclus op hartklachten. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Dat móet echt verbeteren. Als we dit onderzoek voor elkaar krijgen, opent dit de deuren voor nog veel meer vervolgonderzoek. Vrouwen, steun dit project!

 

Lees meer...

De koepelorganisatie de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), waar ook de VNVA deel van uitmaak, heeft op 2 mei jl. een brief gestuurd naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer over het SER Advies 'Een werkende combinatie' en vaderschapsverlof.

Klik hier om de brief te lezen. 

Lees meer...

Angela Maas, lid van de VNVA, heeft de hoogste koninklijke onderscheiding gekregen. De VNVA feliciteert Angela Maas met deze heuglijke gebeurtenis.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media